• Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
  Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
 • Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
  Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
 • Szkolenie praktyczne z edukacji obronnej
  Szkolenie praktyczne z edukacji obronnej
 • Finał Memoriału Urszuli Marciniak
  Finał Memoriału Urszuli Marciniak
 • VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych już za nami...
  VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych już za nami...
 • Konkurs twórczości literackiej
  Konkurs twórczości literackiej
 • Międzynarodowy Dzień Lasu
  Międzynarodowy Dzień Lasu
 • Szkolenie z taktyki i musztry wojskowej
  Szkolenie z taktyki i musztry wojskowej
 • III Turniej Wiedzy o Elektryczności
  III Turniej Wiedzy o Elektryczności
 • Współpraca z 6 MBOT im. Rtm. Witolda Pileckiego
  Współpraca z 6 MBOT im. Rtm. Witolda Pileckiego
 • Staszic z Iłży w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS
  Staszic z Iłży w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS
 • Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

  Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

 • 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Wspomnienie Studniówki 2024

  Wspomnienie Studniówki 2024

 • Studniówka 2024

  Studniówka 2024

Oferta Staszica na 2024 rok

 1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

TERMIN

 

WYDARZENIE

 

OSOBY

 

SIERPIEŃ

 

31.08 - 01.09.2023 r.

 

Zebrania Komisji i opracowanie planów pracy.

 

nauczyciele

 

01.09.2023 r.

 

Ostateczny termin założenia e-dziennika klasy

(i tworzenie klas wirtualnych).

 

wychowawcy klas,

nauczyciele

 

WRZESIEŃ

 

04.09.2023 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

dyrekcja, nauczyciele

 

08.09.2023 r.

 

Ostateczny termin uzupełnienia w dzienniku informacji na temat numeru dopuszczenia programu nauczania.

 

nauczyciele

 

do 12.09.2023 r.

 

Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń / luty 2024.

 

wychowawcy klas piątych

13.09.2023r.

 

Rada pedagogiczna + szkolenie

(Plan nadzoru, Program profilaktyczno - wychowawczy,

Program rozwoju Szkoły)

 

dyrekcja, nauczyciele

 

 

14.09.2023 r.

godz15.30

 

 

godz. 16.30

 

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

(Zapoznanie ze sposobem oceniania wewnątrzszkolnego i innymi dokumentami szkolnymi).

oraz klas piątych (maturalnych).

(Zapoznanie z możliwościami dostosowań warunków i form egzaminu maturalnego)

 

 

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele

 

 

sala gimnastyczna

 

do 15.09.2023r.

 

Termin przekazania do sekretariatu wydrukowanych pierwszych stron arkuszy uczniów.

 

wychowawcy klas pierwszych

 

do 22.09.2023r.

Ostateczny termin rozliczenia arkuszy uczniów

(klasy trzecie, które zdawały egzamin zawodowy w sesji letniej 2023 oraz uczniów klas, w których były egzaminy poprawkowe).

 

wychowawcy klas

 

do 29.09.2023 r.

 

Termin składania deklaracji maturalnych.

wychowawcy klas piątych

 

do 29.09.2023 r

 

Opracowanie wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną, uwzględniającą zakres i formy pomocy dla poszczególnych uczniów

 

pedagog

 

PAŹDZIERNIK

 

13.10.2023 r.

 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Patrona.

J. Cheda,

E. Cielecka,

R. Niewadzi

 

13.10.2023r.

 

Rada pedagogiczna + szkolenie.

dyrekcja, nauczyciele

 

20.10.2023 r.

Ostateczny termin opracowania analizy jakościowej egzaminu maturalnego i zawodowego w roku szkolnym 2022 / 2023.

 

Komisje przedmiotowe

 

25.10.2023 r.

 

Spotkanie z rodzicami.

(Informacja o bieżących postępach i trudnościach w nauce
oraz zachowaniu uczniów)

Dzień Otwarty Szkoły.

 

dyrekcja, nauczyciele

 

LISTOPAD

 

01.11.2023 (środa)

 

Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

02 - 03.11.2023 r.

(czwartek, piątek)

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych.

 

10.11.2023r.

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

 

E. Wojtas, J. Foss

 

GRUDZIEŃ

 

15.12.2023 r.

 

Wystawienie ocen semestralnych w klasach V Technikum.

 

nauczyciele

 

18.12.2023 r.

 

Rada pedagogiczna dla klas V Technikum.

dyrekcja, nauczyciele

 

19.12.2023 r.

 

Spotkanie z rodzicami klas piątych.

dyrekcja, wychowawcy

21.12.2023 r. (czwartek)

 

Spotkanie opłatkowe. Jasełka. Wigilie klasowe.

E. Jarecka,

katecheta

22.12.2023 r.

(piątek)

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

 

23 - 31.12.2023 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

STYCZEŃ

 

05.01.2024 r.

 

Wystawienie ocen semestralnych w klasach I - IV.

 

nauczyciele

09.01.2024 r.

(wtorek)

 

Rada pedagogiczna klasyfikacja dla klas I - IV.

dyrekcja, nauczyciele

 

10.01.2024 r.

(środa)

 

Spotkanie z rodzicami

(Podsumowanie pracy w I semestrze).

dyrekcja, nauczyciele

 

13.01.2024 r. ?

 

Studniówka

wychowawcy klas piątych

 

15.01.- 28.01.2024

 

Ferie zimowe

 

10-15.01.2024 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, część pisemna ...

dyrekcja, nauczyciele

 

09-20.01.2024 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, część praktyczna ...

 

 

 

 

dyrekcja, nauczyciele

 

LUTY

 

….02.2024 r.

 

Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracji maturalnej.

wychowawcy klas piątych

 

....02.2024 r.

 

Termin składania deklaracji na sesję: czerwiec 2024.

wychowawcy klas trzecich

 

MARZEC

 

12.03. 2024 r.

 

Rada pedagogiczna + szkolenie.

dyrekcja, nauczyciele

 

13.03. 2024 r.

 

Spotkanie z rodzicami.

Dzień Otwarty Szkoły.

 

dyrekcja, nauczyciele

 

21.03.2024 r.

 

Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych.

M. Jastalska,

K. Krosta

 

27.03.2024 r.

Termin przekazania uczniom / rodzicom klas maturalnych pisemnej informacji o przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej / końcowej.

wychowawcy klas piątych

 

KWIECIEŃ

 

 

28.03- 02.04.2024

 

Wiosenna przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

15 - 19.04.2024 r.

 

Dzień Otwarty Szkoły.

 

A. Jaśkiewicz

 

19.04.2024 r.

 

Wystawienie ocen w klasach maturalnych.

 

nauczyciele

 

23.04.2024 r.

 

Rada pedagogiczna - klasyfikacja klas maturalnych + szkolenie przewodniczących i członków zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego..

 

dyrekcja, nauczyciele

 

26.04.2024 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Akademia - pożegnanie maturzystów oraz Akademia z okazji 3 Maja.

I. Kotowska,

R. Niewadzi,

A. Postuła

 

MAJ

 

01.05.2024 (środa)

 

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

02.05.2024 r.

(czwartek)

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

 

03.05.2024 (piątek)

 

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

 

06. - 9.05.2024 r.

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych - egzamin maturalny.

 

16 - 17.05.204 r.

 

Termin rozliczania dzienników oraz arkuszy klas maturalnych.

wychowawcy klas piątych

 

24.05.2024 r.

Termin przekazania uczniom / rodzicom klas I - IV pisemnej informacji o przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej.

 

wychowawcy klas

 

30.05.2024 (czwartek)

 

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

31.05.2024 r.

(piątek)

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych.

 

CZERWIEC

 

04.06.2024 r.

 

Wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów oraz zachowania.

 

nauczyciele

 

.06.2022 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, część pisemna ...

dyrekcja, nauczyciele

 

.06.2022 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, część praktyczna ...

dyrekcja, nauczyciele

 

14.06.2022 r.

 

Wystawienie ocen rocznych w klasach I - IV.

nauczyciele

 

18.06.2022 r.

(wtorek)

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

dyrekcja, nauczyciele

 

21.06.2024 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

dyrekcja, nauczyciele

 

24.06 - 31.08.2024 r.

 

Ferie letnie.

 

24 - 28.06.2024 r.

 

Kontrola dzienników, przyjmowanie arkuszy ocen.

 

wicedyrektor, nauczyciele

 

27.06.2024 r.

(czwartek)

 

Rada pedagogiczna(plenarna).

dyrekcja, nauczyciele

 

 

 1. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

2-3.11.2023 r.

 

  2 dni

 22.12.2023 r.

 

  1 dzień

 

 02.05.2024 r.

 

          1 dzień

 

 6 - 9.05.2024 r.

 

          4 dni

 

 31.05.2024 r.

 

  1 dzień

 egz. zaw. 06.2024

 1 dzień

 

 

 1. Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023 / 2024

Klasa

Termin

3 TI / TEK, 3 TPS, 4 TPS / TH, 4 TI / TE

29.04 - 24.05. 2024 r.

 

Instytucje i partnerzy