• ZSP Iłża wspiera rodziny
  ZSP Iłża wspiera rodziny 
 • Handlowcy ze Staszica posłańcami radości na Integracyjnym rodzinnym pikniku z okazji Dnia Dziecka
  Handlowcy ze Staszica posłańcami radości na Integracyjnym rodzinnym pikniku z okazji Dnia Dziecka
 • Handlowcy ze Staszica zainaugurowali Dni Leśmianowskie 2024
  Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
 • Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie
  Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie 
 • V edycja kursu CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING: Introduction to Networks w
  V edycja kursu CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING: Introduction to Networks w "Staszicu" zakończona!
 • Handlowcy ze Staszica zainaugurowali Dni Leśmianowskie 2024
  Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
 • Wycieczka do Warszawy
  Wycieczka do Warszawy
 • Ślubowanie kadetów
  Ślubowanie kadetów
 • Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 • Rajd rowerowy
  Rajd rowerowy
 • I Mistrzostwa Użyteczno – Bojowe za nami
  I Mistrzostwa Użyteczno – Bojowe za nami
 • Zakończenie roku klas maturalnych 2024
  Zakończenie roku klas maturalnych 2024
 • Handlowcy ze Staszica z wizytą studyjną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filia w Radomiu
  Handlowcy ze Staszica z wizytą studyjną w  Wojewódzkim  Urzędzie Pracy – Filia w Radomiu
 • Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
  Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
 • Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
  Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
 • Wspomnienie Studniówki 2024

  Wspomnienie Studniówki 2024

 • Studniówka 2024

  Studniówka 2024

Ogłoszenie o konkursie - główny księgowy w ZSP w Iłży

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży na podstawie: art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2022 poz. 530 ze zm.) oraz art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego – w wymiarze 1,0 etatu na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 616 30 37. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży: http://zspilza.biposwiata.pl/.

Oferta Staszica na 2024 rok

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

REGULAMIN STRZELNICY WIRTUALNEJ

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży

Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy system szkolno-treningowy zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, przy zmiennych warunkach oświetlenia,  z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

 

Prawo korzystania z wirtualnej strzelnicy mają:

 Uczniowie klasy Technikum z Oddziałem Przygotowania Wojskowego w ramach szkolenia programowego oraz uczniowie innych klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży.

 1. Uczniowie wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.
 2. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.
 3. Inne podmioty (osoby) upoważnione przez samorząd terytorialny, dyrekcję Szkoły.

Korzystanie z wirtualnej strzelnicy przez szkoły prowadzące działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa i pozarządowe organizacje prowadzące działalność na rzecz obronności państwa odbywa się według harmonogramów uzgodnionych przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego i dyrekcję szkoły z zainteresowanymi podmiotami oraz podpisanymi z nimi porozumieniami. Za właściwe funkcjonowanie i wyposażenie strzelnicy, stan techniczny urządzeń oraz prowadzenie i przestrzeganie harmonogramu korzystania ze strzelnicy odpowiada osoba/ opiekun wyznaczona przez Dyrektora szkoły. Zapisów na korzystanie ze strzelnicy wirtualnej można dokonać pod nr. telefonu 793567201 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozdział 1.

Warunki korzystania z wirtualnej strzelnicy

 Prowadzący strzelanie:

  1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników wirtualnej strzelnicy i osób towarzyszących,
  2. wyznacza użytkownikom wirtualnej strzelnicy stanowiska strzeleckie oraz miejsce oczekiwania zgodnie z prowadzonym scenariuszem szkolenia, a osobom towarzyszącym – bezpieczne miejsce umożliwiające obserwację strzelań,
  3. podłącza do zasilania napięciem 230V i uruchamia moduł projekcji wirtualnej strzelnicy,
  4. napełnia magazynki broni treningowej nabojami gazowymi,
  5. udziela instruktażu obsługi broni w systemie wirtualnej strzelnicy,
  6. wydaje szkolonym broń treningową ,
  7. omawia warunki bezpieczeństwa, określa organizację zajęć i przebieg szkolenia w oparciu o ćwiczenia utworzone z wykorzystaniem kreatora / edytora ćwiczeń oraz ćwiczenia ze stałym przebiegiem uwzględniając poziom zaawansowania szkolonych,
  8. zależnie od zewnętrznych uwarunkowań prowadzi rejestr szkolonych na strzelnicy, w którym zamieszcza się następujące dane:
   • imię i nazwisko szkolonych,
   • oświadczenie korzystających ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy, przepisami bezpieczeństwa i udzielonym instruktażu obsługi broni w systemie wirtualnej strzelnicy potwierdzone własnoręcznym podpisem szkolonego.
 1. Na wirtualnej strzelnicy zabrania się:
  1. wchodzenia na stanowiska strzeleckie i kontaktu z bronią treningową osobom towarzyszącym,
  2. posiadania i używania innej broni treningowej / laserowych symulatorów broni niż będące na wyposażeniu wirtualnej strzelnicy,
  3. manipulowania przy broni treningowej dokonywania przy niej zmian technicznych,
  4. posiadania i używania przez użytkowników strzelnicy oraz osoby towarzyszące telefonów komórkowych bez zgody prowadzącego strzelanie.
  5. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
  6. Samodzielnego napełniania przez użytkowników strzelnicy magazynków broni treningowej nabojami gazowymi,
  7. Użytkowania nabojów gazowych niezgodnie z instrukcją ich użytkowania
 1. Na strzelnicy w miejscu widocznym lub na budynku umieszcza się:
  1. tablicę informacyjną o dofinansowaniu strzelnicy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (na budynku),
  2. regulamin strzelnicy,
  3. plan strzelnicy z oznaczeniem:
 • stanowisk strzeleckich i linii otwarcia ognia, ekranu, miejsca oczekiwania użytkowników strzelnicy, miejsca przebywania osób towarzyszących,
 • dróg ewakuacji,
 • sygnałów alarmowych,
 • punktu sanitarnego,
 • miejsc przechowywania akcesoriów
 1. Za szkody powstałe w wyniku użytkowania strzelnicy niezgodnego z regulaminem oraz instrukcjami wydanymi przez prowadzącego wirtualne strzelanie odpowiada kierownik strzelania lub korzystający ze strzelnicy

 

Rozdział 2.

Sposób obchodzenia się z bronią treningową

 W celu kształtowania właściwych nawyków posługiwania się bronią:

 Na terenie wirtualnej strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim karabiny treningowe nosi się na pasach nośnych, z odłączonymi magazynkami, bez pokrowców. Pistolety treningowe nosi się w kaburach, z odłączonymi magazynkami. Dopuszcza się inny sposób noszenia symulatorów broni za zgodą prowadzącego strzelanie.

 1. Wszelkie czynności związane z obsługą broni treningowej dokonuje się wyłącznie z modułami laserowymi (lufami) skierowanymi w kierunku ekranu projekcji obrazu lub wyznaczonego ,,neutralnego” miejsca.
 2. Dołączenie magazynków do broni treningowej dokonują szkoleni wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne
 3. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne
 4. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu wirtualne Po zakończeniu strzelania. zależnie od decyzji prowadzącego wirtualne strzelanie, broń treningową zabezpiecza się, odkłada na stanowisku strzeleckim (w wyznaczone miejsce), chowa do kabur.
 5. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie z wyznaczonych stanowisk strzeleckich, do celów wirtualnych wyświetlanych na ekranie
 6. Wyjmowanie/zdejmowanie broni treningowej odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie (komendę) prowadzącego wirtualne strzelanie.
 7. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu wirtualne
 8. Po zakończeniu strzelania. zależnie od decyzji prowadzącego wirtualne strzelanie, broń treningową zabezpiecza się, odkłada na stanowisku strzeleckim (w wyznaczone miejsce), chowa do kabur.
 9. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie z wyznaczonych stanowisk strzeleckich, do celów wirtualnych wyświetlanych na ekranie.

  

Rozdział 3.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

Użytkownicy strzelnicy i osoby towarzyszące są zobowiązani ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego wirtualne strzelanie i/lub inną osobę funkcyjną wskazaną przez niego.

 1. Użytkownikom strzelnicy i osobom towarzyszącym zabrania się wchodzenie poza miejsca wyznaczone przez prowadzącego wirtualne strzelanie bez jego zgody, w szczególności zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie.
 2. Bezwzględnie zabrania się kierowanie modułów laserowych w stronę oczu osób przebywających na wirtualnej strzelnicy.
 3. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wirtualnej wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 4. Po komendzie „STOP” wydanej przez prowadzącego strzelanie, strzelający natychmiast przerywa strzelanie.
 5. Osobę naruszającą regulamin można usunąć z wirtualnej

 

 

ZATWIERDZAM

Leszek Giemza

  Dyrektor ZSP im. St. Staszica w Iłży

Instytucje i partnerzy