• Staszic w Olimpiadzie ZUSowej !!!

  Staszic w Olimpiadzie ZUSowej !!!

 • Weronika Stefankiewicz stypendystką Prezesa Rady Ministrów

  Weronika Stefankiewicz stypendystką Prezesa Rady Ministrów

 • Handlowcy i Ekonomiści ze Staszica przygotowują się do Olimpiady ZUS-owej!

  Handlowcy i Ekonomiści ze Staszica przygotowują się do Olimpiady ZUS-owej!

 • Spotkania z balladą

  Spotkania z balladą

 • 25-lecie Powiatu Radomskiego

  25-lecie Powiatu Radomskiego

 • 90

  Staszic czyta - akcja "Przerwa na czytanie"

 • Prelekcja „Wartość, godność i ochrona życia człowieka”

  Prelekcja „Wartość, godność i ochrona życia człowieka”

 • Akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

  Akademia z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • Wycieczka do Warszawy

  Wycieczka do Warszawy

 • Strzelnica wirtualna w szkole

  Strzelnica wirtualna w szkole

 • Uczeń V TI samodzielnie modernizuje instalację sieciową

  Uczeń V TI samodzielnie modernizuje instalację sieciową

 • 80

  Żywa historia z PIK-u

 • Wycieczka do Krakowa i Oświęcimia

  Wycieczka do Krakowa i Oświęcimia

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej

 • Pielgrzymka na Jasną Górę 2023

  Pielgrzymka na Jasną Górę 2023

 • Uczniowie ze Staszica na warsztatach integracyjnych w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego w AHNS w Radomiu

  Uczniowie ze Staszica na warsztatach integracyjnych w Akademickim Studium Kształcenia Praktycznego w AHNS w Radomiu

 • Wycieczka Lublin - Kozłówka

  Wycieczka Lublin - Kozłówka

 • Sprzątamy dla Polski

  Sprzątamy dla Polski

 • V Marsz Pamięci Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej, Starachowickiej i Radomskiej im. kom. AK Antoniego Hedy ps. Szary

  V Marsz Pamięci Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej, Starachowickiej i Radomskiej im. kom. AK Antoniego Hedy ps. Szary

 • Oddając krew, ratujesz życie

  Oddając krew, ratujesz życie

Trwają prace adaptacyjne sali pod strzelnicę wirtualną w naszej szkole. Dzięki staraniom władz Powiatu Radomskiego ZSP im. St. Staszica w Iłży otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej  w wysokości 177892 zł. w ramach projektu „Strzelnica w powiecie 2023”.

Umożliwi to prowadzenie szkoleń wśród młodzieży, organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym, funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, a także wśród społeczności lokalnej.   W Zespole Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Iłży kształci się młodzież w klasie z Oddziałem Przygotowania Wojskowego. Dzięki uruchomieniu wirtualnej strzelnicy uczniowie nie będą musieli wyjeżdżać , aby szkolić się w strzelaniu. Ta inwestycja ułatwi im naukę i dodatkowo zachęci do strzelectwa, które jest ciekawą dyscypliną sportu. Strzelnica zostanie ulokowana w budynku szkoły, w specjalnie do tego przygotowanej sali znajdującej się w piwnicach budynku. Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno – treningowym. Jej przeznaczenie to nauka i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • bezpiecznego posługiwania się bronią,
 • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników,
 • ćwiczeń w obserwacji- wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów,
 • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności,
 • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania

Zobacz zdjęcia 

Instytucje i partnerzy