• Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
  Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
 • Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
  Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
 • Szkolenie praktyczne z edukacji obronnej
  Szkolenie praktyczne z edukacji obronnej
 • Finał Memoriału Urszuli Marciniak
  Finał Memoriału Urszuli Marciniak
 • VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych już za nami...
  VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych już za nami...
 • Konkurs twórczości literackiej
  Konkurs twórczości literackiej
 • Międzynarodowy Dzień Lasu
  Międzynarodowy Dzień Lasu
 • Szkolenie z taktyki i musztry wojskowej
  Szkolenie z taktyki i musztry wojskowej
 • III Turniej Wiedzy o Elektryczności
  III Turniej Wiedzy o Elektryczności
 • Współpraca z 6 MBOT im. Rtm. Witolda Pileckiego
  Współpraca z 6 MBOT im. Rtm. Witolda Pileckiego
 • Staszic z Iłży w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS
  Staszic z Iłży w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS
 • Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

  Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

 • 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Wspomnienie Studniówki 2024

  Wspomnienie Studniówki 2024

 • Studniówka 2024

  Studniówka 2024

Oferta Staszica na 2024 rok

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W IŁŻY

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia   2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zspilza.pl/

 Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłącznie wymienionych poniżej:

 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim znajdują się ikony: czytnik tekstu, podwyższony kontrast, wyraźna czcionka, opisy obrazów, wyróżnij, wyróżnij nagłówki, tryb wyraźny, powiększenie tekstu, wirtualna klawiatura, monochromia, ciemny duży kontrast, jasny duży kontrast, kursor, ustawienia czcionki, niestandardowy kolor.

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 28-12-2020r.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Nowotnik,e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 48 6163037. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły przy ul. Błazeńskiej 5 w Iłży prowadzą trzy wejścia, natomiast do budynku warsztatów szkolnych w Zębcu prowadzą dwa wejścia, które służą również do ewakuacji. Żadne z wejść nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynki nie posiadają wind. Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają swobodne wyminięcie się przynajmniej dwóch osób. Pokonanie różnicy poziomów między piętrami budynku odbywa się tylko przez schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych i oznaczeń kontrastowych.  Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Najbliższy parking ogólnodostępny jak i dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 200m od budynku szkoły przy ul. Błazeńskiej.

 

Instytucje i partnerzy