• Strzelnica podczas wakacji
  Strzelnica podczas wakacji
 • II edycja kursu Intoduction to Cybersecurity
  II edycja kursu Intoduction to Cybersecurity "Staszicu" zakończona!
 • Najlepsi informatycy ze
  Najlepsi informatycy ze "Staszica" z certyfikatem II edycji kursu Cisco CCNA: ROUTING AND SWITCHING
 • I edycja kursu Intoduction to Cybersecurity
  I edycja kursu Intoduction to Cybersecurity "Staszicu" zakończona!
 • Zakończenie roku szkolnego 2023_2024
  Zakończenie roku szkolnego 2023_2024
 • Międzynarodowa Akcja Czytanie na Polanie. Edycja 2024
  Międzynarodowa Akcja Czytanie na Polanie. Edycja 2024 
 • ZSP Iłża wspiera rodziny
  ZSP Iłża wspiera rodziny 
 • Handlowcy ze Staszica posłańcami radości na Integracyjnym rodzinnym pikniku z okazji Dnia Dziecka
  Handlowcy ze Staszica posłańcami radości na Integracyjnym rodzinnym pikniku z okazji Dnia Dziecka
 • Handlowcy ze Staszica zainaugurowali Dni Leśmianowskie 2024
  Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
 • Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie
  Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie 
 • V edycja kursu CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING: Introduction to Networks w
  V edycja kursu CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING: Introduction to Networks w "Staszicu" zakończona!
 • Handlowcy ze Staszica zainaugurowali Dni Leśmianowskie 2024
  Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
 • Wspomnienie Studniówki 2024

  Wspomnienie Studniówki 2024

 • Studniówka 2024

  Studniówka 2024

Legitymacje szkolne

Drodzy uczniowie klas pierwszych,
W systemie eNabór dodano funkcję: "Prześlij skan dokumentu", zachęcamy do korzystania z tej funkcji celem dodania do wniosku zdjęcia. Zdjęcie w wersji cyfrowej jest niezbędne do wyrobienia legitymacji szkolnej według nowych wytycznych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu ze szkołą pod numerem telefonu 486163037.

Informacje dotyczące rekrutacji

Od dnia 3 lipca 2024 r. trwa kolejny etap rekrutacji. Prosimy o uzupełnienie ocen ze świadectwa końcowego i punktów z egzaminu we wniosku. Prosimy o dostarczenie świadectwa i wyników z egzaminu do naszej szkoły.

Rewelacyjne wyniki matury 2024!

Oferta Staszica na 2024 rok

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

ZASADY REKRUTACJI 2024/2025

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży

Informacja

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży

z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie naboru na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna informują:

 1. W roku szkolnym 2024/25 planuje się utworzyć 2 klasy pierwsze technikum
  z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów:
  •  
  • klasa Technik informatyk/Technik elektryk/Technik pojazdów samochodowych – 28 osób – z rozszerzeniem: matematyka, język angielski.
  • klasa Technik organizacji turystki/Technik handlowiec –
    28 osób – z rozszerzeniem matematyka (geografia w TOT), język angielski .
  • 1 klasę Branżowej Szkoły I stopnia – 22 osoby w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz, fryzjer, stolarz , wędliniarz, sprzedawca, monter instalacji sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych.
  • Planowane jest otwarcie 1 klasy Technikum z Oddziałem Przygotowania Wojskowego  z rozszerzeniem: język angielski.
   w zawodach: Technik pojazdów samochodowych, Technik Informatyk. Otwarcie uzależnione jest od decyzji Ministra Obrony Narodowej, która ma zapaść   w miesiącu marcu.

 

 1. Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polskimatematyka, język angielski oraz:
  • dla kandydatów do klasy z TI/TE/TPS, informatyka;
  • dla kandydatów do klasy TOT/TH/TEK: geografia
  • dla kandydatów do klasy BS I stopnia , informatyka
  • dla kandydatów do klasy Technikum z Oddziałem Przygotowania Wojskowego: język polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, w postępowaniu  rekrutacyjnym są brane pod uwagę punkty przeliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737) (maksymalnie 200 punktów). Kandydaci przyjmowani są wg największej osiągniętej sumarycznie liczby punktów.
 2. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

 

 • czteroletnich liceów ogólnokształcących
 • pięcioletnich techników
 • trzyletnich branżowych szkół I stopnia
 • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 2 września 2024 r.
 • trzyletnich branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 lutego 2025 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności

do końca stycznia 2024 r.

do końca stycznia 2024 r.

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego 2024 r.

do końca lutego 2024 r.

do końca września 2024 r. (2)

do końca września 2024 r. (2)

 

 

 

3.

 

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

od 29 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

od 4 listopada 2024 r.

do 15 listopada 2024 r. (1) (2)

 

od 10 grudnia 2024 r.

do 16 grudnia 2024 r. (1) (2)

 

 

 

 

 

 

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

UWAGA!

Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

 

 

 

 

od 3 lipca 2024 r.

do 10 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz szkoły i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności,

o których mowa w pkt. 7 i 8

 

 

do 20 maja 2024 r.

 

 

6.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 31 maja 2024 r.

do 12 czerwca 2024 r.;

II termin (3) do 28 czerwca 2024 r.

od 1 sierpnia 2024 r.

do 2 sierpnia 2024 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

7.

 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 31 maja 2024 r.

do 12 czerwca 2024 r.;

II termin (3) do 28 czerwca 2024 r.

od 1 sierpnia 2024 r.

do 2 sierpnia 2024 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

8.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 31 maja 2024 r.

do 12 czerwca 2024 r.;

II termin (3) do 28 czerwca 2024 r.

od 1 sierpnia 2024 r.

do 2 sierpnia 2024 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

9.

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

do 14 czerwca 2024 r.

II termin do 2 lipca 2024 r.

do 5 sierpnia 2024 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

10.

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca 2024 r.

II termin do 2 lipca 2024 r.

do 5 sierpnia 2024 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

11.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

do 14 czerwca 2024 r.

II termin do 2 lipca 2024 r.

do 5 sierpnia 2024 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

 

 

 

12.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

do 10 lipca 2024 r.

 

do 1 sierpnia 2024 r.

 

do 20 listopada 2024 r. (2)

 

do 17 grudnia 2024 r. (2)

 

 

 

13.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 

do 15 lipca 2024 r.

 

do 6 sierpnia 2024 r.

 

do 27 listopada 2024 r. (2)

 

do 23 grudnia 2024 r. (2)

 

14.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2024 r.

do godz. 12.00

8 sierpnia 2024 r.

28 listopada 2024 r. (2)

2 stycznia 2025 r. (2)

 

 

15.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 maja 2024 r.

do 22 lipca 2024 r.

od 29 lipca 2024 r.

do 9 sierpnia 2024 r.

od 4 listopada 2024 r.

do 2 grudnia 2024 r. (2)

od 10 grudnia 2024 r.

do 3 stycznia 2025 r. (2)

 

 

 

 

16.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 

od 19 lipca 2024 r.

do 24 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

od 8 sierpnia 2024 r.

do 12 sierpnia 2024 r.

do godz. 12.00

 

od 28 listopada 2024 r.

do 5 grudnia 2024 r. (2)

 

od 2 stycznia 2025 r.

do 9 stycznia 2025 r. (2)

 

 

17.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

12 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

6 grudnia 2024 r. (2)

10 stycznia 2025 r. (2)

 

18.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

25 lipca 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

6 grudnia 2024 r. (2)

10 stycznia 2025 r. (2)

 

19.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 26 lipca 2024 r.

do 13 sierpnia 2024 r.

do 9 grudnia 2024 r. (2)

do 13 stycznia 2025 r. (2)

 

20.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 29 lipca 2024 r.

do 16 sierpnia 2024 r.

do 9 grudnia 2024 r. (2)

do 13 stycznia 2025 r. (2)

21.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

(1) W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 3 lutego 2025 r., nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie.

(2) Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają̨ się̨ w dniu 3 lutego 2025 r.

(3) Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt. 9-11.

 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób

sprawności fizycznej.

Dyrektor Szkoły

Leszek Giemza

 

ul. Błazińska 5 , 27-100 Iłża

tel. +48 (48) 616-30-37
fax. +48 (48) 616-30-37
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona szkoły: https://zspilza.pl

 

Dodatkowe dokumenty do klas OPW:

Regulamin rekrutacji to Technikum z OPW (docx). 

Regulamin rekrutacji to Technikum z OPW (pdf). 

Regulamin - test sprawności fizycznej (docx). 

Regulamin - test sprawności fizycznej (pdf). 

Orzeczenie lekarskie (docx). 

Orzeczenie lekarskie (pdf). 

Zgoda rodzica do przystąpienia do prób sprawności fizycznej (docx). 

Zgoda rodzica do przystąpienia do prób sprawności fizycznej (pdf). 

Zgoda rodzica na uczęszczanie do klasy OPW (docx). 

Zgoda rodzica na uczęszczanie do klasy OPW (pdf). 

 

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży to szkoła z 60 - letnią tradycją. Oferujemy:

 • życzliwą i profesjonalną kadrę nauczycielską;
 • nowoczesne warsztaty szkolne;
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących;
 • przegotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych;
 • bezpłatny kurs oraz egzamin SEP do 1 kV;
 • bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B (w wybranych zawodach);
 • dodatkowe zajęcia sportowe, wokalne, przedmiotowe;
 • udział w innowacjach pedagogicznych;
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień spawalniczych, certyfikatów CISCO i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Informacja o zawodach.

Technik Pojazdów samochodowych

 • planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B;
 • praca: stacje obsługi pojazdów i serwisy samochodowe.

 

Technik informatyk: 

 • tworzenie aplikacji internetowych;
 • projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i bazami danych;
 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • praca: programiści, graficy komputerowi, serwisanci, administratorzy baz danych i sieci.

 

Technikum z oddziałem przygotowania wojskowego

 

Technik informatyk:

 • tworzenie aplikacji internetowych;
 • projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i bazami danych;
 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • praca: programiści, graficy komputerowi, serwisanci, administratorzy baz danych i sieci.

Technik pojazdów samochodowych

 • planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B;
 • praca: stacje obsługi pojazdów i serwisy samochodowe;

                                                                       Egzamin sprawnościowy: 6 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00

 

Technik elektryk:

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznej;
 • obsługa sieci niskiego i średniego napięcia;
 • praca: firmy budowlane, zakłady energetyczne i serwisujące urządzenia AGD, firmy instalujące fotowoltaikę.

Technik handlowiec:

 • prowadzenie działalności handlowej;
 • realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
 • praca: sieci handlowe, sklepy, instytucje reklamy, promocji i marketingu, przedstawiciel handlowy.

Technik organizacji turystyki:

 • projektowanie imprez turystycznych;
 • kompleksowe świadczenie usług turystycznych;
 • praca: biura podróży, hotele, punkty informacji turystycznej, urzędy miast.

Branżowa Szkoła I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych: bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B; praktyka w warsztatach szkolnych

wielozawodowcy: praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (sam wybierzesz zawód u dowolnego pracodawcy, np. cukiernik, stolarz, sprzedawca, piekarz)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Karta zdrowia ucznia

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Iłży

ul. Błazińska 5.

tel/fax.48 616 3037

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://zspilza.pl 

Instytucje i partnerzy