• Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
  Dzień Otwarty w Staszicu ogromnym sukcesem!
 • Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
  Informatycy z klasy I TI z pierwszym certyfikatem CISCO!
 • Szkolenie praktyczne z edukacji obronnej
  Szkolenie praktyczne z edukacji obronnej
 • Finał Memoriału Urszuli Marciniak
  Finał Memoriału Urszuli Marciniak
 • VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych już za nami...
  VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych już za nami...
 • Konkurs twórczości literackiej
  Konkurs twórczości literackiej
 • Międzynarodowy Dzień Lasu
  Międzynarodowy Dzień Lasu
 • Szkolenie z taktyki i musztry wojskowej
  Szkolenie z taktyki i musztry wojskowej
 • III Turniej Wiedzy o Elektryczności
  III Turniej Wiedzy o Elektryczności
 • Współpraca z 6 MBOT im. Rtm. Witolda Pileckiego
  Współpraca z 6 MBOT im. Rtm. Witolda Pileckiego
 • Staszic z Iłży w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS
  Staszic z Iłży w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS
 • Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

  Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

 • 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Wspomnienie Studniówki 2024

  Wspomnienie Studniówki 2024

 • Studniówka 2024

  Studniówka 2024

Oferta Staszica na 2024 rok

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w naszej szkole gościliśmy wyjątkowych gości – płk. Witolda Bubaka, ppłk. Arkadiusza Kawkę,  żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Starostę Radomskiego, Waldemara Trelkę oraz Dyrektora Wydziału Edukacji, Dariusza Leśkiewicza.

Okazja była również wyjątkowa. Otóż z początkiem roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole rozpoczną naukę uczniowie w oddziale przygotowania wojskowego. Uruchomienie nowego kierunku wymagało zgody Ministerstwa Obrony Narodowej a kolejnym krokiem było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy szkołą a 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu, która będzie prowadzić zajęcia praktyczne dla młodzieży. Swoje podpisy na dokumencie porozumienia złożyli dyrektor ZSP Leszek Giemza i dowódca jednostki patronackiej płk Witold Bubak.

 Celem porozumienia jest zrealizowanie programu szkolenia uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności  za Ojczyznę.

Zobacz zdjęcia

Instytucje i partnerzy