Eliminacje do Turnieju FIFA 2023

 

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
  z siedzibą w Iłży przy ul. Błazińskiej 5 jest Dyrektor Szkoły.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922), w celu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Dyrektora Szkoły.

 

Zadania Administratora  Danych Osobowych (ADO):

 • formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • wydaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych określając
  w nich zakres i termin ważności,
 • odwołuje upoważnienie,
 • odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole.

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy