Menu

Lokalna Akademia CISCO - ITE, CCNA

Zapraszamy do Akademii CISCO w ramach, której funkcjonują dwie ścieżki: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching. Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. Więcej informacji na stronie http://zspilza.pl/cisco/co-nowego-w-akademii-cisco

 

ZASADY REKRUTACJI 2018/2019

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży

ul. Błazińska 5 , 27-100 Iłża

tel. +48 (48) 616-30-37
fax. +48 (48) 616-30-37
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspilza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.

W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Pobierz plik podania w formacie .doc

  

 Pobierz plik podania w formacie .pdf

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technikum- 4 lata
Technik:

- pojazdów samochodowych

- mechanik

- handlowiec

- informatyk

- obsługi turystycznej

- ekonomista

- elektryk

 


Szkoła branżowa I stopnia:

szkoła branżowa I stopnia - 3 lata


TECHNIKUM

Technik informatyk          POLECAMY!!!

Kwalifikacje:

 • montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Zobacz ulotkę informacyjną

Podstawa programowa technik informatyk

 

Technik handlowiec
Kwalifikacje:

 • prowadzenie sprzedaży
 • prowadzenie działalności handlowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Dobra znajomość komputera i ekonomicznych programów komputerowych, dwa języki obce i język obcy zawodowy.

Zobacz ulotkę informacyjną

Podstawa programowa technik handlowiec

 

Technik mechanik
Kwalifikacje:

 • wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

6) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

7) wykonywania połączeń;

8) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Podstawa programowa technik mechanik

 

Technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje:

 • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Podstawa programowa technik pojazdów samochodowych

 

Technik obsługi turystycznej
Kwalifikacje:

 • prowadzenie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;

2) organizowania imprez i usług turystycznych;

3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

Podstawa programowa technik obsługi turystycznej

 

Technik ekonomista  

Zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • prowadzenie rachunkowości

Zdobyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentom prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie w działach księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu

Podstawa programowa technik ekonomista

 

 

Technik elektryk

Zdobędziesz trzy kwalifikacje:

 • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Podstawa programowa technik elektryk

 

 


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 Zapewniamy zawód i (po szkole branżowej II stopnia) maturę. To znaczy uczysz się tego co Cię interesuje, zdobywasz przyszłą pracą, zdajesz maturę i idziesz na studia. Zainteresowany? Wybierz.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski
 • chemia
 • geografia
 • informatyka
 • biologia

 

OFERTA DLA UCZNIÓW

 • Możliwość uczestniczenia w pracach szkolnego radiowęzła
 • Szkolne Koło Sportowe - sekcje: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa i tenis
 • Koła zainteresowań przedmiotowe
 • Komputerowe projektowanie CAD
 • Diagnostyka samochodowa
 • Szkoła umożliwia zdobycie uprawnień spawalniczych wydawanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie spawania gazowego (311), elektrodą otuloną (111) oraz w osłonie CO2 (135).
 • Posiadamy certyfikaty do prowadzenia kursów.
 • Szkoła umożliwia zdobycie Certyfikatu CISCO.
 • Bezpłatny kurs nauki prawa jazdy kat. B — na wybranych kierunkach

 

BAZA

W budynku szkolnym i warsztatach szkolnych znajdują, się dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe:

 • komputerowe
 • techniczna
 • diagnostyki samochodowej
 • technologiczna
 • elektryczna i elektroniczna
 • sieci komputerowych

Na terenie szkoły znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna do gier zespołowych, boisko do piłki ręcznej i tenisa.

Szkoła posiada szybki dostęp do Internetu (DSL) i pracownię komputerowego wspomagania projektowania CAD.

Mamy własne warsztaty szkolne oraz samochód marki Toyota do  nauki jazdy dla uczniów oraz plac manewrowy.

 

Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód i tytuł technika przyjdź do nas!

 

Zapewniamy:

 • Przyjazną, życzliwą atmosferę
 • Wszechstronną opiekę
 • Pomoc dydaktyczną i wychowawczą
 • Zdobycie zawodu uczniom o różnym stopniu zdolności
 • Szkoła uczy dwóch języków obcych i języka obcego zawodowego
 • Młodzież  może otrzymać stypendium Starosty

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną.

Uczymy i wychowujemy w ścisłej współpracy  z rodzicami uwzględniając ich oczekiwania i ambicje. Systematycznie rozwijamy naszą bazę.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

w roku szkolnym 2018/2019

 

 Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 (Dz.U. z 2017r, poz.586)               

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 .r,

Rada Pedagogiczna ZSP im. St. Staszica w Iłży informuje,

że w roku szkolnym 2018/19 przyjmuje uczniów do klas pierwszych.

 

1.Tworzenie bazy kandydatów (składanie podań o przyjęcie do szkoły),

 

od 10 maja 2018r (czwartek) od godz. 10.00 do 18 maja 2018r (piątek) do godz.15.00

 

2. Możliwość dokonania  zmiany wyboru szkoły,

 

od 15 czerwca 2018r (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca 2018r (wtorek) do godz. 16.00

3. Kandydaci składają oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginały lub kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach poszczególnych części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył)

 

od 22 czerwca 2018r (piątek) od godz. 12.00 do 27 czerwca 2018r (środa) do godz. 16.00

4. Szkolna komisja rekrutacyjna  prowadzi  weryfikację wniosków (podań) o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów,

 

od 10 maja 2018r do 6 lipca 2018r    

5. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

 

6 lipca 2018r godz. 12.00

6. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

 

od 6 lipca 2018r od godz. 1200 do 9 lipca 2018r do godz. 16 00

7. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZSP w Iłży oraz składają następujące dokumenty:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.
 4. 2 zdjęcia,
 

od 6 lipca 2018r od godz. 1200 do 12 lipca 2018r do godz. 10 00  

8. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

12 lipca 2018r do godz. 16.00 

Postępowanie uzupełniające. 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające) w  n/w terminach:

 

9. Składanie wniosków-podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

od 13 lipca 2018r od godz. 800 do 16 lipca 2018r do godz. 16 00

10. Weryfikacja wniosków – podań o przyjęcie do szkoły,

 

od 13 lipca 2018r do 28 sierpnia 2018r  

11. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

 

29 sierpnia 2018r godz. 12.00

12. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZSP w Iłży oraz następujące dokumenty:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu,
 4. 2 zdjęcia
 

od 29 sierpnia 2018r od godz. 1200 do 30 sierpnia 2018r do godz. 16 00

13. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

31 sierpnia 2018r godz. 12.00

 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

ul. Błazińska 5.

tel/fax.48 616 3037

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspilza.pl