Menu

Lokalna Akademia CISCO - ITE, CCNA

Zapraszamy do Akademii CISCO w ramach, której funkcjonują dwie ścieżki: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching. Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. Więcej informacji na stronie http://zspilza.pl/cisco/co-nowego-w-akademii-cisco

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
  z siedzibą w Iłży przy ul. Błazińskiej 5 jest Dyrektor Szkoły.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922), w celu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Dyrektora Szkoły.

 

Zadania Administratora  Danych Osobowych (ADO):

 • formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • wydaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych określając
  w nich zakres i termin ważności,
 • odwołuje upoważnienie,
 • odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole.