Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

Samorząd  Szkolny

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie naszej szkoły. Najbardziej aktywne osoby wybierane są do Samorządów Klasowych, a następnie do Zarządu Samorządu i trzech sekcji: gospodarczej, kulturalno – oświatowej, bibliotecznej. Nad wszystkim czuwa nasz opiekun : Pani Edyta Kuc.

Samorząd Uczniowski dzięki współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym działa prężnie i bardzo dobrze. Celem działalności SU jest urozmaicenie życia szkoły poprzez przeprowadzanie różnych ciekawych akcji ogólnoszkolnych, w których każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

Julia Czubak

Zastępca Przewodniczącej :

Magdalena Woźniak

Sekretarz:

Rafał Bugajski

Skarbnik:

Olgierd Stachowicz

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Sekcja gospodarcza:

Karol Głowacki

Przemysław Fituch

Sebastian Łęcki

Mateusz Mazur

Sekcja kulturalno – oświatowa:

Klaudia Burakowska

Aleksandra Górnik

Wiktoria Chamerska

Oskar Mendel

Sekcja biblioteczna:

Klaudia Nobis

Julia Pisarska

Aleksandra Wadowska

Milena Wyroda

Samorząd Uczniowski na czele z przewodniczącym zajmuje się koordynacją i organizacją wielu działań w szkole. Bierze udział w imprezach okolicznościowych oraz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i profilaktycznych na terenie szkoły i poza nią.

Działalność Samorządu Uczniowskiego jest bardzo pozytywnie odbierana przez społeczność uczniowską. Służymy pomocą, dobrą radą, wspieramy w trudnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych.

Samorząd Uczniowski

 


 Tu jesteśmy