Menu

Lokalna Akademia CISCO - ITE, CCNA

Zapraszamy do Akademii CISCO w ramach, której funkcjonują dwie ścieżki: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching. Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. Więcej informacji na stronie http://zspilza.pl/cisco/co-nowego-w-akademii-cisco

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Podstawa prawna:

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm

podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.

podstawa prawna: - § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. - art.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 205, poz. 1206

podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2017 r.

 

Wszystkich Świętych

1 listopada 2017 r.

 

Dzień Otwarty dla rodziców

wywiadówki godz.15.15

1430 - 1700

14 października 2017 r.

 

Święto Niepodległości

11 listopada 2017 r.

 

Koniec zajęć z przedmiotów zawodowych w klasach 4 Technikum

15 grudnia 2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

 

Nowy Rok

1 stycznia 2018 r.

 

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2018 r.

 

Etap praktyczny (d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe M. 42, E.24

10 stycznia 2018 r.

 

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe M.18, M.42, E.14, E.7, A.22, E.24, M.44

11 stycznia 2018 r.

 

Koniec I semestru dla klas 1-3

12 stycznia 2018 r.

 

Etap praktyczny (w, wk, dk) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: M.18 (w), M.42 (dk), E.14 (dk), E.7 (w).

12 stycznia - 17 luty 2018 r.

 

Początek II semestru dla klas 1-3

12 stycznia 2018 r.

 

Ferie zimowe:

15 stycznia-28 stycznia 2018r.

Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

 

Dzień Otwarty dla rodziców

wywiadówki godz.15.15

1430 - 1700

30 stycznia 2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

 

Wyjazd do Częstochowy klas maturalnych

25 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27 kwietnia 2018 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

30 kwietnia 2018 r.

 

Święto pracy

1 maja 2018 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

2 maja 2018 r.

 

Święto Konstytucji 3 Maja (1791 r.)

3 maja 2018 r.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego - p. podst.

4 maja 2018 r. - godz. 900- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego - p. rozsz.

4 maja 2018 r. - godz. 1400- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z matematyki - p. podst.

7 maja 2018 r. godz. 900 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podst.

8 maja 2018 r. godz. 900 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - p. rozsz.

8 maja 2018 r. godz. 1400 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z matematyki - p. rozsz.

9 maja 2018 r. godz. 900 

 

Pisemny egzamin maturalny z biologii- p. podst.  i p.rozsz.

10 maja 2018 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie- p. podst. i p.rozsz.

11 maja 2018 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z informatyki - p. podst. i p.rozsz.

11 maja 2018 r. godz. 1400

 

Pisemny egzamin maturalny z fizyki- p. podst.

14 maja 2018 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z geografii - p. podst. i p.rozsz.

14 maja 2018 r. godz. 1400

 

Pisemny egzamin maturalny z geografii - p. podst.

15 maja 2018 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z geografii - p.rozsz.

15 maja 2018 r. godz. 1400

 

Pisemny egzamin maturalny z chemii - p. podst. i p.rozsz.

16 maja 2018 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z historii - p. podst. i p.rozsz.

16 maja 2018 r. godz. 1400

 

Boże Ciało

31 maja 2018 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

1 czerwca 2018 r.

 

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: M.12, E.12, E.13, E.8, A.18

 

19 czerwca 2018 r. 

 

Etap praktyczny (d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

20 czerwca 2018 r. 

 

Etap praktyczny (w, wk, dk) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  M.12 (w), E.12( wk) E.13 (wk), E.8 (w), A.18 (w)

22 czerwca- 04 lipca czerwca 2018 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych

22 czerwca 2018 r. godz. 850

 

Ferie letnie

23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.

 

Rekrutacja do klas pierwszych

23 czerwca 2018 r.

Dni ważne w życiu szkoły

1.

Walentynki

14 lutego

2.

Dzień Kobiet

8 marca

3.

Pierwszy dzień wiosny

21 marca

4.

Prima Aprilis

1 kwietnia

5.

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia

6.

Dzień Ziemi

22 kwietnia

7.

Światowy dzień Książki

23 kwietnia

8.

Dzień Matki

26 maja

9.

Dzień Dziecka

1 czerwca

10.

Sprzątania Świata

16-18 września

11.

Dzień Chłopaka

30 września

12.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

13.

Andrzejki

30 listopada

14.

Mikołajki

6 grudnia