KSZTAŁCENIE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Technikum:

Szkoła średnia umożliwiająca uzyskanie tytułu technika i możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych.


informatyczne - 5 lat
mechaniczne - 5 lat
handlowe - 5 lata
pojazdów samochodowych- 5 lat
elektryczne - 5 lat
organizacji turystycznej - 5 latBranżowa Szkoła I stopnia:
Uczniowie odbywają praktyki w pracowniach i stacjach dydaktycznych szkoły oraz w zakładach pracy współpracujących ze szkołą.

wielozawodowa - 3 lata
mechanik pojazdów samochodowych - 3 lata


Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy