Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na stronie głównej naszej szkoły w zakładce Dla ucznia

Matura w Staszicu na 100% !!!

 

100% zdawalność matur ze wszystkich przedmiotów w naszej szkole!

Wszyscy nasi tegoroczni abiturienci zdali egzaminy maturalne.

Dyrekcja Szkoły serdecznie gratuluje wszystkim Uczniom zdania egzaminu maturalnego.  Jesteśmy z Was dumni i  życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

Gratulujemy także Rodzicom i Nauczycielom.

Rekrutacja do Staszica.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły (docx).

Pobierz podanie do naszej szkoły (pdf). 

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2021/2022

 

Przedmiot

Nazwisko i imię Nauczyciela

Język polski

Kaliszczak Dorota

Maciejewska Anna

Kotowska Irena

Język angielski

Grobelska Aneta

Zwierzchowska Aneta

Foss Justyna

Cheda Joanna

Język niemiecki

Durazińska-Bajon Edyta 

Podlak Ewelina

Grobelska Aneta

Język rosyjski

Kotowska Irena

Historia

Koriat Katarzyna

Niewadzi-Gut Renata

Historia i społeczeństwo

Koriat Katarzyna

Geografia

Niewadzi-Gut Renata

Wychowanie do życia w rodzinie

Niewadzi-Gut Renata

Wiedza o społeczeństwie

Koriat Katarzyna

Wiedza o kulturze

Kotowska Irena

Kaliszczak Dorota

Matematyka

Jastalska Magdalena

Wietrzyńska-Postuła Alicja

Cheda Milena

Fizyka

Pypeć Renata

Geografia

Niewadzi-Gut Renata

 

Biologia

Rodziewicz Bożenia

Chemia

Pypeć Renata

Czapla Marek

Edukacja dla bezpieczeństwa

Maciejewska Anna

Bezpieczeństwo pracy

Maciejewska Anna

Podstawy przedsiębiorczości

Maciejewska Anna

Wychowanie fizyczne

Kotowski Robert

Łyżwiński Dariusz

Bąk Roman

Informatyka

 Krosta Kamil

Pypeć Jacek

Mirosław Gut

Religia

Jarecka Edyta 

Muzyka

Kotowski Robert

Przedmioty z kierunku informatycznego 

Krosta Kamil

Podlak Paweł

Pypeć Jacek

Przedmioty z kierunku elektrycznego

Zaczek Mieczysław

Otwinowski Stanisław

Pypeć Jacek

Przedmioty ekonomiczne

Cielecka Elżbieta

Jaśkiewicz Agnieszka

Maciejewska Anna

Przedmioty z kierunku handlowego

Cielecka Elżbieta

Jaśkiewicz Agnieszka

Przedmioty z kierunku turystycznego

Koriat Katarzyna

Jaśkiewicz Agnieszka

Niewadzi-Gut Renata

Przedmioty z kierunku pojazdy samochodowe

Jaśkiewicz Mariusz

Giemza Leszek

Zaczek Mieczysław

Bąk Roman

Maciejewska Anna

Czubak Sławomir

Nauczyciele zawodowi

Otwinowski Stanisław

Giemza Leszek

Gut Mirosław

Czubak Sławomir

Stępniewski Dariusz

Pedagog

Stachowicz Joanna

Biblioteka  szkolna

Podlak Ewelina

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy