Rekrutacja uzupełniająca

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, szkoła dysponuje wolnymi miejscami do niżej wymienionych szkół w zawodach:

Technikum 4 letnie

po Gimnazjum

Technikum 5 letnie

po Szkole Podstawowej

Branżowa Szkoła I stopnia

po Gimnazjum

Technik organizacji turystyki Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
Technik informatyk Technik elektryk Cukiernik, fryzjer, wędliniarz, piekarz, 
  Technik organizacji turystyki Sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz,
    Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2018/2019

 

Przedmiot

Nazwisko i imię Nauczyciela

Język polski

Kaliszczak Dorota

Maciejewska Anna

Kotowska Irena

Język angielski

Kuc Edyta

Słomka Aneta

Grobelska Aneta

Język niemiecki

Durazińska-Bajon Edyta

Miernik Elżbieta

Język rosyjski

Kotowska Irena

Historia

Koriat Katarzyna

Niewadzi-Gut Renata

Historia i społeczeństwo

Koriat Katarzyna

Geografia

Niewadzi-Gut Renata

Wychowanie do życia w rodzinie

Niewadzi-Gut Renata

Wiedza o sołeczeństwie

Koriat Katarzyna

Wiedza o kulturze

Kotowska Irena

Kaliszczak Dorota

Matematyka

Jastalska Magdalena

Wietrzyńska-Postuła Alicja

Cheda Milena

Fizyka

Pypeć Renata

Geografia

Niewadzi-Gut Renata

Beata Ziembicka

Cezary Ziembicki

Biologia

Tomanek Anna

Chemia

Tomanek Anna

Edukacja dla bezpieczeństwa

Maciejewska Anna

Bezpieczeństwo pracy

Maciejewska Anna

Podstawy przedsiębiorczości

Maciejewska Anna

Wychowanie fizyczne

Kotowski Robert

Łyżwiński Dariusz

Bąk Roman

Informatyka

 Pypeć Renata

Pypeć Jacek

Tomanek Anna

Religia

Jarecka Edyta 

Przedmioty z kierunku informatycznego 

Krosta Kamil

Pypeć Renata

Podlak Paweł

Pypeć Jacek

Przedmioty z kierunku mechanicznego

Krosta Stanisław

Jaśkiewicz Mariusz

Zaczek Mieczysław

Przedmioty z kierunku elektrycznego

Zaczek Mieczysław

Leśkiewicz Dariusz

Otwinowski Stanisław

Pypeć Jacek

Przedmioty ekonomiczne

Cielecka Elżbieta

Jaśkiewicz Agnieszka

Maciejewska Anna

Przedmioty z kierunku handlowego

Cielecka Elżbieta

Jaśkiewicz Agnieszka

Przedmioty z kierunku turystycznego

Koriat Katarzyna

Jaśkiewicz Agnieszka

Niewadzi-Gut Renata

Przedmioty z kierunku pojazdy samochodowe

Jaśkiewicz Mariusz

Giemza Leszek

Zaczek Mieczysław

Bąk Roman

Maciejewska Anna

Nauczyciele zawodowi

Otwinowski Stanisław

Giemza Leszek

Górski Andrzej

Gut Mirosław

Tusiński Stanisław

Stępniewski Dariusz

Pedagog

Stachowicz Joanna

Pracownia biblioteki

Cielecka Elżbieta

 


 Tu jesteśmy