Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na stronie głównej naszej szkoły w zakładce Dla ucznia

Matura w Staszicu na 100% !!!

 

100% zdawalność matur ze wszystkich przedmiotów w naszej szkole!

Wszyscy nasi tegoroczni abiturienci zdali egzaminy maturalne.

Dyrekcja Szkoły serdecznie gratuluje wszystkim Uczniom zdania egzaminu maturalnego.  Jesteśmy z Was dumni i  życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

Gratulujemy także Rodzicom i Nauczycielom.

Rekrutacja do Staszica.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły (docx).

Pobierz podanie do naszej szkoły (pdf). 

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

  1. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

TERMIN

WYDARZENIE

30-31.08.2021 r.

Zebrania zespołów ustalenie planu pracy

 31.08.2021 r.

Ostateczny termin założenia e-dziennika klasy

1.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

10.09.2021 r.

Ostateczny termin uzupełnienia w e-dzienniku informacji na temat numeru programu nauczania

do 10.09.2021 r.

Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2022r.

do 15.09.2021 r.

Rada pedagogiczna

do 17.09.2021r.

Termin przekazania do sekretariatu szkoły wydrukowanych pierwszych stron arkuszy uczniów

do 20.09.2021r.

Ostateczny termin rozliczenia arkuszy uczniów ( klasy trzecie, które zdawały egzamin zawodowy w sesji czerwiec –lipiec 2021, oraz klasy, w których wystąpiły egzaminy poprawkowe)

do 30.09.2021 r.

Godz15.30

Godz. 16.30

 

Spotkanie z rodzicami klasy pierwsze

klasy maturalne

do 30.09.2021 r.

Termin składania deklaracji maturalnych

13.10.2021 r.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dzień Patrona

14.10.2021 r.

(czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej .

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

15.10.2021 r.

(piątek)

 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

20.10.2021 r.

Ostateczny termin opracowania analizy jakościowej egzaminu maturalnego i zawodowego przeprowadzonego w szkolnym 2020/2021

9.11.2021 r.

wtorek

Spotkanie z rodzicami

1.11.2021 r.

(poniedziałek)

Wszystkich Świętych- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.11.2021r.

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

11.11.2021 r.

(czwartek)

Święto Niepodległości

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

12.11.2021

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

GRUDZIEŃ

17.12.2021 r.

Wystawienie ocen semestralnych w klasach IV Technikum

20.12.2021 r.

poniedziałek)

Rada Pedagogiczna dla klas IV Technikum

21.12.2021 r.

wtorek)

Zebranie z rodzicami klas IV            

22.12.2021 r.

Akademia połączona z przedstawieniem jasełkowym.

Wigilie klasowe

23-31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.01.2022R.

Nowy Rok- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6.01.2022r.

czwartek)

Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

7.01.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.01.2022 r.

Wystawienie ocen semestralnych w klasach I - III

17.01.2022 r.

(poniedziałek)

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja

18.01.2022 r.

(wtorek)

Zebranie z rodzicami- według oddzielnego harmonogramu

10.01.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna, sesja 1. (Model „d”)

11.01.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część pisemna, sesja 1.

Od 13. 01.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna, sesja 1. (Model „w”, „wk”, „dk”)

29.01.2022

Studniówka

31.01 13.02.2022

Ferie zimowe

07.02.2022 r.

Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracji maturalnej

07.02.2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję: czerwiec-lipiec 2022- egzamin zawodowy

 

21.03.2022

Turniej Gier Logicznych Strategicznych i komputerowych

22.03. 2022r. (wtorek)

Rada Pedagogiczna

23.03. 2022 r.

Zebranie z rodzicami uczniów

03.2022r

Rekolekcje

01.04.2022 r.

Dzień otwarty szkoły

04.04.2022 r.

Termin przekazania uczniom klas maturalnych pisemnej informacji o przewidywanej ocenie rocznej.

14.04- 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

23.04.2022 r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

26.04.2022 r.

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja klas maturalnych, szkolenie członków zespołu nadzorującego egzamin maturalny

29.04.2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Akademia 3. maja

1.05.2022 r.

(niedziela)

Święto Pracy

2.05.2022 r.

poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05.2022 r.

(wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4-6.05.2022 r.

Egzaminy maturalne- dni wolne od zajęć dydaktycznych

16-18.05.2022r.

Termin rozliczania dzienników oraz arkuszy klas maturalnych

30.05.2022

Wystawienie ocen proponowanych oraz ocen proponowanych z zachowania

31.05.2022 r.

Termin przekazania rodzicom pisemnej informacji o przewidywanej ocenie rocznej/końcowej

16.06.2022 r.

Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022 r.

Wystawienie ocen rocznych

21.06.2022 r.

wtorek

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna,

01.06.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna, sesja 1. (Model „d”)- 3 literowe

2-7 .06.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część pisemna,

3 literowe

1-19.06.2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna,  (Model „w”, „wk”,„dk”)

24.06.2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.-31.08.2022r.

Ferie letnie

27-28.06.2022 r.

Kontrola dzienników, przyjmowanie arkuszy ocen

 

  1. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

 

15.10.2021 r. T+BS-1

12.11.2021 r. T+BS-1

7.01.2022 r. T+BS-1

02.05.2022 r. T+BS-1

4.05.2022 r.

T

5.05.2022 r.

T

6.05.2022 r. T+BS-1

17.06.2022 r. T+BS-1

 

 

 

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy