Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

 

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

1530 

19 października 2018 r.

 

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych

 

1630 

19 października 2018 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej - akademia

12 października 2018 r.

 

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

2 listopada 2018 r.

 

Dzień Otwarty dla rodziców

wywiadówki godz.15.15

1430 - 1700

6 listopada 2018 r.

 

Święto Niepodległości

11 listopada 2018 r.

 

Koniec zajęć z przedmiotów zawodowych w klasach 4 Technikum

14 grudnia 2018 r.

 

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych

18 grudnia 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.

 

Nowy Rok

1 stycznia 2019 r.

 

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2019 r.

 

Etap praktyczny (d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe M. 42, E.24, T.14

9 stycznia 2019 r.

 

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe M.18, M.42, E.14, E.7, A.22, E.24, M.44, T.14

10 stycznia 2019 r.

 

Koniec I semestru dla klas 1-3

-- stycznia 2019 r.

 

Etap praktyczny (w, wk, dk) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: M.18 (w), M.42 (dk), E.14 (dk), E.7 (w).

11 stycznia - 16 lutego 2019 r.

 

Początek II semestru dla klas 1-3

11 stycznia 2019 r.

 

Ferie zimowe:

28 stycznia-10 lutego 2019 r.

Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

 

Dzień Otwarty dla rodziców

wywiadówki godz.15.15

1430 - 1700

15 stycznia 2019 r.

 

Dzień Otwarty dla rodziców

wywiadówki godz.15.15

1430 - 1700

3 kwietnia 2019 r.

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 -23 kwietnia 2019 r.

 

Wyjazd do Częstochowy klas maturalnych

-- kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

1200 

26 kwietnia 2019 r.

 

Święto pracy

1 maja 2019 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

2 maja 2019 r.

 

Święto Konstytucji 3 Maja (1791 r.)

3 maja 2019 r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

6 maja 2019 r.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego - p. podst.

6 maja 2019 r. - godz. 900- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego - p. rozsz.

6 maja 2019 r. - godz. 1400- dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych

7 maja 2019 r.

 

Pisemny egzamin maturalny z matematyki - p. podst.

7 maja 2019 r. godz. 900 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych

8 maja 2019 r.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podst.

8 maja 2019 r. godz. 900 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - p. rozsz.

8 maja 2019 r. godz. 1400 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wych.

 

Pisemny egzamin maturalny z matematyki - p. rozsz.

9 maja 2019 r. godz. 900 

 

Pisemny egzamin maturalny z biologii- p. podst.  i p.rozsz.

10 maja 2019 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie- p. podst. i p.rozsz.

10 maja 2019 r. godz. 1400

 

Pisemny egzamin maturalny z chemii- p. podst. i p.rozsz.

13 maja 2019 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z informatyki - p. podst. i p.rozsz.

13 maja 2019 r. godz. 1400

 

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego- p. podst.

14 maja 2019 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego- p.rozsz.

14 maja 2019 r. godz. 1400

 

Pisemny egzamin maturalny z geografii - p. podst.

15 maja 2019 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z geografii - p.rozsz.

15 maja 2019 r. godz. 1400

 

Pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii- p. podst. i p.rozsz.

20 maja 2019 r. godz. 900

 

Pisemny egzamin maturalny z historii - p. podst. i p.rozsz.

20 maja 2019 r. godz. 1400

 

Etap praktyczny (d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

17 czerwca 2019 r. 

 

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: M.12, E.13, E.8, A.18

 

18 czerwca 2019 r. 

 

Etap praktyczny (d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

20 czerwca 2019 r. 

 

Boże Ciało

20 czerwca 2019 r. 

 

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r. godz. 850

 

Etap praktyczny (w, wk, dk) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  M.12 (w), E.13 (wk), E.8 (w), A.18 (w)

21 czerwca- 04 lipca czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.

 

Rekrutacja do klas pierwszych

22 czerwca 2019 r.

Dni ważne w życiu szkoły

1.

Walentynki

14 lutego

2.

Dzień Kobiet

8 marca

3.

Pierwszy dzień wiosny

21 marca

4.

Prima Aprilis

1 kwietnia

5.

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia

6.

Dzień Ziemi

22 kwietnia

7.

Światowy dzień Książki

23 kwietnia

8.

Dzień Matki

26 maja

9.

Dzień Dziecka

1 czerwca

10.

Sprzątania Świata

16-18 września

11.

Dzień Chłopaka

30 września

12.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

13.

Andrzejki

30 listopada

14.

Mikołajki

6 grudnia

 
 Tu jesteśmy