Szkoła twarta została dnia 1 września 1962 r. decyzją M.P.C. z dnia 20.06.1962 r. na wniosek dyrekcji Kopalni i Zakładów Wzbogacania Piasków Żelazistych "Zębiec" oraz Zjednoczenie kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. Szkoła otrzymała wówczas nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących /Przyzakładowa/ Kopalni i Zakładów Wzbogacania Piasków Żelazistych "Zębiec" w Zębcu, z siedzibą w Iłży. Szkoła przechodziła zmiany nazwy podobnie jak Zakłady. Decyzją M.P.C. z dnia 28.08.1972 r. szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładów Górniczo - Metalowych "Zębiec" w Iłży. Nauka w szkole trwała trzy lata, i prowadzona była w specjalnościach: elektrycznych i mechanicznych. Początkowo szkoła mieściła się w budynku "Chałupnika" i drewnianym baraku należącym do Liceum Ogólnokształcącego.

Do dyspozycji szkoły były trzy sale lekcyjne - ciemne, zimne z zepsutymi podłogami pokrytymi pyłochłonem. Dwie sale ogrzewane były piecami kaflowymi, a jedna /barak/ żelaznym piecem. Szkoła korzystała ze zniszczonego sprzętu Liceum Ogólnokształcącego tj. trzech tablic i kilkudziesięciu ławek. Nie było żadnych pomocy naukowych. Nie było też żadnych urządzeń socjalnych jak szatnia itp. Nauczyciele nie mieli pokoju nauczycielskiego. Nauka odbywała się po południu do późnych godzin wieczornych. Nauczyciele byli dochodzącymi z Liceum Ogólnokształcącego i z Zakładów.

W pierwszym roku 1962 - utworzone były dwie klasy pierwsze o kierunku mechanicznym i elektrycznym. W roku szkolnych 1963/64 były cztery klasy, a od roku szkolnego 1964/65 sześć oddziałów /klas/. Dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie i dwie klasy trzecie o specjalnościach mechanicznej i elektrycznej.

W 1965 szkoła otrzymała budynek po byłym internacie LO z trzema salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim, pokojem dyrektora i sekretariatem. W roku 1964/65 szkoła miała już etatowego dyrektora oraz dwóch nauczycieli stałych. W roku szkolnym 1967 przybyło dwóch nowych nauczycieli stałych technologii.

Równocześnie ze szkołą w 1962 r. powstały warsztaty szkolne. Początkowo mieściły się w warsztatach mechanicznych zakładu, gdzie było wydzielonych 5 stanowisk roboczych i trzech instruktorów. W roku 1964 powołano kierownika warsztatów. W roku 1965 warsztaty otrzymały pomieszczenia w baraku hotelowym, który w czynie społecznym przez instruktorów i uczniów przy pomocy zakładu został odpowiednio adoptowany i wyposażony dla potrzeb szkolenia uczniów.

Warsztaty szkolne otrzymały pomieszczenie w baraku hotelowym po Ostrowieckim Przedsiębiorstwie Przemysłu Budowlanego, który w czynie społecznym został adoptowany i wyposażony, aby mógł służyć nauce zawodu. Ogólna powierzchnia warsztatów szkolnych wynosiła 180 m2, posiadała 30 stanowisk obróbki ręcznej i 3 stanowiska mechaniczne. W 1966 roku wybudowano kuźnię z czterema stanowiskami roboczymi. W roku szkolnym 1967/68 wygospodarowano pomieszczenie oraz sprzęt spawalniczy na spawalnię, w której znajdowało się stanowisko spawania elektrycznego. Warsztaty szkolne posiadały 59 stanowisk obróbki ręcznej i 10 stanowisk obróbki mechanicznej o łącznej powierzchni 950 m2.

Pomimo zwiększających się stanowisk w warsztatach szkolnych, szkoła posiadała nadal bardzo trudną sytuacje lokalową. Mieściła się, bowiem w starym i ciasnym budynku.

W sierpniu 1973 roku rozpoczęto pracę przy budowie sali gimnastycznej z zapleczem. 28 marca 1974 roku rozpoczęto budowę nowych warsztatów szkolnych. Budynek został wykonany na bazie budynku „Zębiec” produkowanych przez Zakłady Górniczo – Metalowe. Na całość warsztatów składają się:

● hala obróbki mechanicznej,
● hala obróbki ręcznej,
● spawalnia gazowa,
● kuźnia,
● wypożyczalnia,
● rozdzielnia robót,
● sanitariaty, natryski.

Budynek zlokalizowany jest przy zakładzie w Zębcu. Warsztaty posiadają 100 stanowisk roboczych o powierzchni 1700 m2.

Od 01.10.1975 r. warsztaty szkolne przeniosły się do nowego budynku, w którym znalazły pomieszczenia: obróbka mechaniczna, ślusarnia, spawalnia (elektryczna, gazowa i w osłonie gazów ochronnych), kuźnia, sale wykładowe, pomieszczenia (pomieszczenia administracyjno biurowe i socjalne).

W dniu 1 września 1976 r. szkoła otrzymała nową salę gimnastyczną z zapleczem.

W zapleczu mieściły się 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pokój nauczyciela wychowania fizycznego, biblioteka, rozbieralnie, natryski i sanitariaty. W nowym budynku zorganizowano pracownię techniczną, klaso- pracownię języka polskiego i technologiczną. Grono pedagogiczne, młodzież wraz z rodzicami przystąpili do porządkowania terenu wokół szkoły. Wykonano niwelację terenu pod boiska: siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego. Utwardzono drogi dojazdowe i chodniki. We wrześniu 1982 r. został odnowiony budynek szkoły na zewnątrz.

Od 1 września 1976 roku decyzją Ministra Hutnictwa utworzono Średnie Studium Zawodowe, które prowadzone było pod wspólnym kierownictwem z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Iłży. W 1979 r. mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci ŚSZ w liczbie 27 osób, w tym 12 absolwentów z wynikiem pozytywnym złożyło egzamin dojrzałości.

Z dniem 1 września 1984 r. zostało otworzone Liceum Zawodowe Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Iłży. W roku szkolnym 1984/85 szkoła zaczęła kształcić w zawodzie mechanik urządzeń obróbki plastycznej.

Od 1 września 1985 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Górniczo - Metalowych "Zębiec" w Iłży.
W skład zbiorczego zakładu szkolnego weszły:

● Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
● Średnie Studium Zawodowe,
● Liceum Zawodowe.

W 1986 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny połączony łącznikiem z istniejącą salą gimnastyczną.

W nowym budynku szkolnym znalazło pomieszczenie: 5 klasopracowni z zapleczami, świetlica, pracownia komputerowa i pomieszczenia administracyjno biurowe.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dniem 1 września 1988 zostało otworzone Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych Zakładów Górniczo - Metalowych "Zębiec" w Iłży.

W latach 1962 - 1992 szkoła kształciła uczniów dla potrzeb Zakładów Górniczo - Metalowych "Zębiec" w Zębcu, które zatrudniały wszystkich uczniów kończących szkołę.

Uczniowie byli szkoleni w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, ślusarz - spawacz, elektromonter, tokarz, frezer, murarz, monter instalacji budowlanych.

Z dniem 01.09.1992 Zakłady Górniczo - Metalowe "Zębiec" w Zębcu przekazały szkołę wraz z warsztatami Kuratorium Oświaty w Radomiu. Szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Iłży.

Po roku 1992 zmieniono kierunki kształcenia wg potrzeb miejscowego środowiska. Uczniowie uczyli się w zawodach (specjalnościach): technik handlowiec, technik mechanik - budowa maszyn, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter instalacji budowlanych itp.

01.09.1995 r. utworzono pierwszą klasę liceum handlowego.

W roku 2000 oddano do użytku nowoczesną kotłownie gazową.

W roku 2002 utworzono pierwszą klasę technikum elektronicznego.

W roku 2003 oddano do użytku nowoczesną pracownię komputerową.

W roku 2004 przybyły w szkole dwie pracownie (laboratorium systemów i sieci komputerowych oraz laboratorium elektroniczne).

W ferie zimowe 2005 zmodernizowano główną pracownię komputerową, która polegała powiększeniu pomieszczenia, zamontowaniu instalacji elektrycznej, sieciowej, oświetlenia oraz umieszczenia tam stanowisk komputerowych.

W wakacje 2005 przeprowadzono termomodernizację szkoły. Szkoła nasza została ocieplona, wymienione zostały wszystkie okna, wyremontowany dach sali gimnastycznej, a na koniec wszystko zostało pięknie pomalowane. Budynki szkoły zmieniły całkowicie swoje oblicze.

Zimą 2005 szkoła otrzymała nową pracownię komputerową z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego). Jest to projekt współfinansowany przez Unie Europejską. Została także założona nowa sieć komputerowa. Dostaliśmy nowe komputery, monitory LCD, drukarki laserowe oraz skanery. Na przełomie 2005 i 2006 roku uruchomiono na warsztatach dwie nowoczesne pracownie specjalistyczne spełniające wszelkie normy europejskie. Przeprowadzono także remont całych warsztatów szkolnych. Była to pracownia diagnostyki samochodowej oraz elektroniczna. Zostały one wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Szkoła otrzymała także kolejną pracownię komputerową

W roku 2005 utworzono pierwszą klasę technikum informatycznego.

W roku 2008 przeprowadzono dwie duże inwestycje: wymianę pokrycia dachowego szkoły oraz termomodernizację warsztatów szkolnych.


Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy