Menu

Lokalna Akademia CISCO - ITE, CCNA

Zapraszamy do Akademii CISCO w ramach, której funkcjonują dwie ścieżki: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching. Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. Więcej informacji na stronie http://zspilza.pl/cisco/co-nowego-w-akademii-cisco

 

Informacja o egzaminie maturalnym 2018

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2018

 

Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2017 r. lub ukończyli w latach 2015-2017:

Załącznik 1a_N Deklaracja NF

Maturzyści, którzy ukończyli szkołę do roku 2013/2014 (włącznie):

Załącznik 1d_S Deklaracja SF Standard