• Oddając krew, ratujesz życie

  Oddając krew, ratujesz życie

 • Spotkanie integracyjne pierwszoklasistów

  Spotkanie integracyjne pierwszoklasistów

 • 80 rocznica akcji AK pod Pakosławiem

  80 rocznica akcji AK pod Pakosławiem

 • Spotkania z ikoną

  Spotkania z ikoną

 • Spotkanie z rodzicami klas pierwszych oraz maturalnych

  Spotkanie z rodzicami klas pierwszych oraz maturalnych

 • 84 rocznica bitwy pod Iłżą

  84 rocznica bitwy pod Iłżą

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 r.

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 r.

 • Podpisanie porozumienia o współpracy z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu

  Podpisanie porozumienia o współpracy z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu

 • Bardzo dobre wyniki matury 2023 w szkołach średnich Powiatu Radomskiego

  Bardzo dobre wyniki matury 2023 w szkołach średnich Powiatu Radomskiego.

 • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Staszicu

  Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Staszicu

 • Najlepsi informatycy ze

  Najlepsi informatycy ze "Staszica" z certyfikatem II edycji kursu Cisco CCNA: ROUTING AND SWITCHING

 • Wręczenie certyfikatów VII edycji kursu CISCO Introduction Programming Essentials in C++ w

  Wręczenie certyfikatów VII edycji kursu CISCO Introduction Programming Essentials in C++ w "Staszicu"

 • Wręczenie certyfikatów VIII edycji kursu CISCO

  Wręczenie certyfikatów VIII edycji kursu CISCO "NDG Linux Essentials" w "Staszicu"

 • Iłżeckie Dni Kultury

  Iłżeckie Dni Kultury

 • Promocja czytelnictwa - spotkanie z dyr. MGBP w Iłży

  Promocja czytelnictwa - spotkanie z dyr. MGBP w Iłży

 • Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO

  Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO

 • Nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych świętowali w radomskim teatrze

  Nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych świętowali w radomskim teatrze

 

 1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

TERMIN

WYDARZENIE

 OSOBY

SIERPIEŃ

30-31.08.2022 r.

Zebrania zespołów ustalenie planu pracy

 

wszyscy nauczyciele

  31.08.2022 r.

Ostateczny termin założenia e-dziennika klasy

wychowawcy

 

WRZESIEŃ

1.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

09.09.2022 r.

Ostateczny termin uzupełnienia w dzienniku informacji na temat numeru programu nauczania

wszyscy nauczyciele

do 09.09.2022 r.

Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin zawodowy

w sesji styczeń-luty 2023r.

wychowawcy

klas IV - G

14.09.2022r.

 

Rada pedagogiczna

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

do 16.09.2022r.

Termin przekazania do sekretariatu szkoły wydrukowanych pierwszych stron arkuszy uczniów

wychowawcy klas pierwszych

do 23.09.2022r.

Ostateczny termin rozliczenia arkuszy uczniów ( klasy trzecie, które zdawały egzamin zawodowy w sesji czerwiec  2022, oraz klasy
w których wystąpiły egzaminy poprawkowe)

wychowawcy klas

20.09.2022 r.

 

Godz15.30

 

 

 

Godz. 16.30

Spotkanie z rodzicami

klasy pierwsze

 

 

 

klasy maturalne

Dyrektor wychowawcy,

E. Podlak(wdż),

wszyscy nauczyciele ,

wychowawcy, nauczyciele uczący

do 30.09.2022 r.

Termin składania wstępnych  deklaracji maturalnych

wychowawcy klas maturalnych

 

PAŹDZIERNIK

13.10.2022 r.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Patrona Szkoły, 60 - lecie powstania szkoły

 

14.10.2021 r.

(piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

                                       (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

---

21.10.2021 r.

Ostateczny termin opracowania analizy jakościowej egzaminu maturalnego i zawodowego przeprowadzonego w szkolnym 2021/2022

 

zespoły przedmiotowe

31.10.2022 r.

(poniedziałek)

- dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

LISTOPAD

07.11.2022r.

(poniedziałek)

 Rada Pedagogiczna  dyrekcja, wszyscy nauczyciele
 

 08.11.2022 r.

     (wtorek)

 

 Spotkanie z rodzicami  

dyrekcja, wychowawcy

nauczyciele

10.11.2022r.

(czwartek)

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

 

11.11.2022 r.

(piątek)

Święto Niepodległości

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

---

 

GRUDZIEŃ

 

16.12.2022 r.

Wystawienie ocen semestralnych w klasach IV Technikum

nauczyciele

19.12.2022 r.

(poniedziałek)

Rada Pedagogiczna dla klas IV Technikum

dyrekcja, wychowawcy,

20.12.2022 r.

(wtorek)

Zebranie z rodzicami klas IV

dyrekcja, wychowawcy

     21.12.2022 r.

        (środa)

Jasełka. Wigilie klasowe

E. Jarecka,  B. Włodarczyk

wychowawcy

     22.12.2022

      (czwartek)

Dzień  dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

 

23-31.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć dydaktycznych

---

STYCZEŃ

6.01.2023r.

(piątek)

Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

---

13.01.2023 r.

(piątek)

Wystawienie ocen semestralnych w klasach I – III

nauczyciele

16.01.2023 r.

(poniedziałek)

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja

dyrekcja, nauczyciele

17.01.2023 r.

(wtorek)

Zebranie z rodzicami- według oddzielnego harmonogramu

dyrekcja, wychowawcy

 

   01.11.2022

    (wtorek)

         Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09-21.01.2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna, (Model„d”)

dyrekcja, nauczyciele

09-21.01.2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część pisemna,

Dyrekcja, nauczyciele

09-21.01.2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część praktyczna,sesja1. (Model „w”, „wk”,„dk”)

dyrekcja, nauczyciele

28.01.2023

 

Studniówka

 

    13.02-24.02.2023

Ferie zimowe

 

 

LUTY

 Do 01.02.2023 r.

Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracji maturalnej

wychowawcy klas maturalnych

   do 01  .02.2023 r.

Termin składania deklaracji na sesję: czerwiec-lipiec 2023

wychowawcy

MARZEC

21.03.2023 r.

?? Turniej Gier Logicznych Strategicznych i komputerowych

 

22.03. 2023 r. (środa)

Rada Pedagogiczna

nauczyciele, wychowawcy

23.03. 2023 r.

Zebranie z rodzicami uczniów

nauczyciele, wychowawcy

…..03.2023r

Rekolekcje

---

KWIECIEŃ

…04.2023 r.

Dzień otwarty szkoły  ?

 

05.04.2023 r.

Termin przekazania rodzicom uczniów klas maturalnych informacji

o przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej.

Wychowawcy klas maturalnych

06.04- 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 

21.04.2023 r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

nauczyciele, wychowawcy

25.04.2023r.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas maturalnych, szkolenie członków zespołu nadzorującego egzamin maturalny

dyrekcja, nauczyciele,

28.04.2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Akademia 3 maja

dyrekcja, nauczyciele,

Kotowska-klasy maturalne, Koriat – 3maja

MAJ

            1.05.2023r.

(poniedziałek)

Święto Pracy

---

        2.05.2023 r.

      (wtorek)

Dzień  dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

 

3.05.2023 r.

(wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

---

4-8.05.2023 r.

Egzaminy maturalne-dni wolne od zajęć dydaktycznych

---

17-19.05.203r.

Termin rozliczania dzienników oraz arkuszy klas maturalnych

wychowawcy klas maturalnych,

29.05.2023

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych oraz ocen proponowanych z zachowania klas I – IV

nauczyciele

31.05.2023 r.

Termin przekazania rodzicom pisemnej informacji o przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej/końcowej

 

wychowawcy klas

CZERWIEC

8.06.2023 r.

Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

---

9.06.2023 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

---

16.06.2023 r.

Wystawienie ocen rocznych

dyrekcja, nauczyciele,

20.06.2023 r.

(wtorek)

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna,

dyrekcja, nauczyciele,

.06.2023 r.

Egzaminpotwierdzającykwalifikacjewzawodzie,Tść praktyczna,sesja1. (Model„d”)

dyrekcja, nauczyciele

.06.2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część pisemna,

dyrekcja, nauczyciele

………….2023 r.

Egzaminpotwierdzającykwalifikacjewzawodzie,Tść praktyczna,(Model „w”,„wk”,„dk”)

dyrekcja, nauczyciele

23.06.2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dyrekcja, nauczyciele,

26.06.-31.08.

2023r.

Ferie letnie

---

26-27.06.2023 r.

Kontrola dzienników, przyjmowanie arkuszy ocen

Wychowawcy wicedyrektor

lipiec 2023 r.

Rada Pedagogiczna

dyrekcja, nauczyciele,

 

 1. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

 

31.10.2022

T + BS I T.

22.12.2022

T+ BS I T.

       02.05.2023

        T + BS I T.

04.05.2023 T+BS I T.

05.05.2023

T+ BS I T.

08.05.2023 r.

T + BS I T.

09.06.2023

T + BS I T.

Ewentualnie dzień egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (sesja letnia)

ewentualnie dzień egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (sesja letnia)

 

 

 1. Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Klasa

Termin

III TI/TE

14.11.2022 – 09.12.2022 r.

III TPS/TH

14.11.2022 – 09.12.2022 r.

IV TI

24.04.2023 – 19.05.2023 r.

III TE/TPS

24.04.2023 – 19.05.2023 r.

IV TOT

24.04.2023 – 19.05.2023 r.

 

Instytucje i partnerzy