1. Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Matematyki ZSP w Iłży.

2. Konkurs Liga Matematyczna przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.

3. Konkurs składa się z eliminacji i finału.

4. Eliminacje trwają od października do kwietnia. Uczestnik ma do rozwiązania siedem serii po 7 zadań. Za każde rozwiązanie uczeń może otrzymać od 0 do 3 punktów. W każdej serii zadań znajduje się 5 zadań jednakowch dla wszystkich uczestników oraz 2 zadania, które mogą być różne dla uczniów klas I, II i III.

5. Praca napisana na papierze kancelaryjnym powinna zawierać imię i nazwisko ucznia. Rozwiązania należy dostarczyć nauczycielowi matematyki ZSP w Iłży do końca danego miesiąca.

6. Po każdej serii zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej konkursu lista uczestników z ilością zdobytych punktów.

7. Do finału zostaną zakwalifikowani uczestnicy z największą ilością punktów uzyskanych w eliminacjach. O liczbie finalistów decyduje Zespół Nauczycieli Matematyki ZSP w Iłży.

8. W finale uczestnik ma do rozwiązania zestaw 7 zadań, z których każde oceniane jest od 0 do 10 punktów. Finał trwa 150 minut.

9. O końcowej lokacie uczestnika decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. Tytuł laureata uzyskują osoby z największą liczbą punktów. O liczbie laureatów decyduje Zespół Nauczycieli Matematyki ZSP w Iłży.

10.Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Organizator.

 

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy