Rekrutacja uzupełniająca

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, szkoła dysponuje wolnymi miejscami do niżej wymienionych szkół w zawodach:

Technikum 4 letnie

po Gimnazjum

Technikum 5 letnie

po Szkole Podstawowej

Branżowa Szkoła I stopnia

po Gimnazjum

Technik organizacji turystyki Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
Technik informatyk Technik elektryk Cukiernik, fryzjer, wędliniarz, piekarz, 
  Technik organizacji turystyki Sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz,
    Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Nauczycieli Matematyki ZSP w Iłży.

2. Konkurs Liga Matematyczna przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.

3. Konkurs składa się z eliminacji i finału.

4. Eliminacje trwają od października do kwietnia. Uczestnik ma do rozwiązania siedem serii po 7 zadań. Za każde rozwiązanie uczeń może otrzymać od 0 do 3 punktów. W każdej serii zadań znajduje się 5 zadań jednakowch dla wszystkich uczestników oraz 2 zadania, które mogą być różne dla uczniów klas I, II i III.

5. Praca napisana na papierze kancelaryjnym powinna zawierać imię i nazwisko ucznia. Rozwiązania należy dostarczyć nauczycielowi matematyki ZSP w Iłży do końca danego miesiąca.

6. Po każdej serii zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej konkursu lista uczestników z ilością zdobytych punktów.

7. Do finału zostaną zakwalifikowani uczestnicy z największą ilością punktów uzyskanych w eliminacjach. O liczbie finalistów decyduje Zespół Nauczycieli Matematyki ZSP w Iłży.

8. W finale uczestnik ma do rozwiązania zestaw 7 zadań, z których każde oceniane jest od 0 do 10 punktów. Finał trwa 150 minut.

9. O końcowej lokacie uczestnika decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. Tytuł laureata uzyskują osoby z największą liczbą punktów. O liczbie laureatów decyduje Zespół Nauczycieli Matematyki ZSP w Iłży.

10.Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Organizator.

 

Pobierz Regulamin w formacie PDF


 Tu jesteśmy