Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach: www.zspilza.pl ; https://powiatradomski.e-nabor.pl/register lub w sekretariacie szkoły: ZSP im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska5, 27-100 Iłża, tel. 486163037

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu! To jest twoja przyszłość!

 

 Film promujący kierunek technik ekonomista.

  Film promujący kierunek technik handlowiec.

 

   Film promujący kierunek technik organizacji turystyki.

Cisco Certified Network Associate

Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) – obecnie drugi stopień certyfikatu wydawany przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi.

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu sieci komputerowych.

Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 200-120 CCNA

Użytkownik kursu otrzymuje:
 1. Dostęp do platformy elearningowej Cisco.
 2. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej.
 3. Potwierdzenie ukończenia kursu.
 

Szczegółowy program kursu:

CCNA1 Podstawy Technologii Sieciowych:
 - Architektura sieci.
 - Modele sieci (TCP-IP oraz OSI).
 - Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji.
 - Warstwa transportowa modelu OSI.
 - Warstwa sieci modelu OSI.
 - Protokoły IPv4 i IPv6.
 - Adresowanie sieci IPv4.
 - Warstwa łącza danych.
 - Warstwa fizyczna modelu OSI.
 - Protokół Ethernet.
 - System operacyjny IOS.
 - Konfiguracja urządzeń

 CCNA2 Routing:
 - Wprowadzenie do routingu oraz przełączania pakietów.
 - Routing statyczny.
 - Routing dynamiczny.
 - VLSM i CIDR.
 - Protokoły routingu: RIPv2, EIGRP, OSPF.
 - Tablica routingu.
 - Architektura wieloobszarowa OSPF.

 CCNA3 Switching:
 - Architektura i działanie sieci lokalnej.
 - VLAN’y – protokół VTP.
 - Routing między VLAN'ami i Switche warstwy 3.
 - Redundancja w warstwie 2 modelu OSI – protokół STP.
 - Agregacja łączy.
 - Redundancja w warstwie 3 modelu OSI – protokół HSRP.

 CCNA4 Usługi Sieciowe i WAN:
 - Monitorowanie sieci.
 - Bezpieczeństwo urządzeń i sieci – ACL.
 - Usługi DHCPv4 i DHCPv6.
 - Protokół NAT.
 - Architektura łączy WAN.
 - Połączenia szeregowe – protokół PPP.
 - Protokół Frame-Relay.

Każdy moduł kończy się certyfikatem kompletnego kursu.

 


 Tu jesteśmy