Menu

Lokalna Akademia CISCO - ITE, CCNA

Zapraszamy do Akademii CISCO w ramach, której funkcjonują dwie ścieżki: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching. Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. Więcej informacji na stronie http://zspilza.pl/cisco/co-nowego-w-akademii-cisco

Cisco Certified Network Associate

Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) – obecnie drugi stopień certyfikatu wydawany przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi.

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu sieci komputerowych.

Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 200-120 CCNA

Użytkownik kursu otrzymuje:
 1. Dostęp do platformy elearningowej Cisco.
 2. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej.
 3. Potwierdzenie ukończenia kursu.
 

Szczegółowy program kursu:

CCNA1 Podstawy Technologii Sieciowych:
 - Architektura sieci.
 - Modele sieci (TCP-IP oraz OSI).
 - Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji.
 - Warstwa transportowa modelu OSI.
 - Warstwa sieci modelu OSI.
 - Protokoły IPv4 i IPv6.
 - Adresowanie sieci IPv4.
 - Warstwa łącza danych.
 - Warstwa fizyczna modelu OSI.
 - Protokół Ethernet.
 - System operacyjny IOS.
 - Konfiguracja urządzeń

 CCNA2 Routing:
 - Wprowadzenie do routingu oraz przełączania pakietów.
 - Routing statyczny.
 - Routing dynamiczny.
 - VLSM i CIDR.
 - Protokoły routingu: RIPv2, EIGRP, OSPF.
 - Tablica routingu.
 - Architektura wieloobszarowa OSPF.

 CCNA3 Switching:
 - Architektura i działanie sieci lokalnej.
 - VLAN’y – protokół VTP.
 - Routing między VLAN'ami i Switche warstwy 3.
 - Redundancja w warstwie 2 modelu OSI – protokół STP.
 - Agregacja łączy.
 - Redundancja w warstwie 3 modelu OSI – protokół HSRP.

 CCNA4 Usługi Sieciowe i WAN:
 - Monitorowanie sieci.
 - Bezpieczeństwo urządzeń i sieci – ACL.
 - Usługi DHCPv4 i DHCPv6.
 - Protokół NAT.
 - Architektura łączy WAN.
 - Połączenia szeregowe – protokół PPP.
 - Protokół Frame-Relay.

Każdy moduł kończy się certyfikatem kompletnego kursu.