W dniu 20 września 2019 r. rozpoczęła  się III edycja kursu CISCO Introduction Programming Essentials in C++ prowadzona przez nauczyciela naszej szkoły i zarazem instruktora Akademii CISCO - p. Kamila Krostę.

W tej edycji udział biorą uczniowie czwartej klasy technikum Informatycznego, której celem będzie zdanie egzaminu końcowego aby uzyskać tym samym certyfikaty Cisco Introduction Programming Essentials in C++. Certyfikat Cisco jest powszechnie cenionym dokumentem na rynku pracodawców branży IT w Polsce i Europie. 

Kurs zaczyna się od uniwersalnych podstaw, nie opierając się na koncepcji obiektu, a następnie stopniowo rozszerza zaawansowanych pojęć, które są napotykane stosując obiektywne  podejście. 
 
Pod koniec kursu studenci będą mogli:

* Opisać uniwersalne koncepcje programowania

* Użyj składni, semantyki i podstawowe typy danych języka C ++

* Rozumieć zasady modelu obiektowego i jego realizacji w języku C ++

* Rozwiązywać typowe problemy wdrożeniowe przy użyciu standardowych bibliotek języka C ++

 
70-godzin, prowadzone przez instruktora. Kurs obejmuje praktyczne działania praktyce oraz ponad 100 ćwiczeń laboratoryjnych w celu wzmocnienia uczenia się, 16 quizów i oceny rozdziału i pre-testy i finał mierzący zrozumienie.

 

 

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 


 Tu jesteśmy