Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na stronie głównej naszej szkoły w zakładce Dla ucznia

Matura w Staszicu na 100% !!!

 

100% zdawalność matur ze wszystkich przedmiotów w naszej szkole!

Wszyscy nasi tegoroczni abiturienci zdali egzaminy maturalne.

Dyrekcja Szkoły serdecznie gratuluje wszystkim Uczniom zdania egzaminu maturalnego.  Jesteśmy z Was dumni i  życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

Gratulujemy także Rodzicom i Nauczycielom.

Rekrutacja do Staszica.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły (docx).

Pobierz podanie do naszej szkoły (pdf). 

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji systemami Linux.

Część 1: Podstawy korzystania z systemu Linux z perspektywy administratora i najważniejsze narzędzia potrzebne przy pracy z tym systemem: konsola, polecenia, edytory tekstu, architektura systemu, uprawnienia, instalacja i konfiguracja oprogramowania.

Część 2: Najważniejsze zagadnienia administracji systemem Linux i siecią: język skryptów powłoki Bash, użytkownicy i uprawnienia, procesy, skrypty startowe, oprogramowanie, podstawowe usługi serwerowe, sieci komputerowe, protokoły, w tym działanie TCP/IP, adresacja i routing. 
 

Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: LPI-101 i LPI-102, które pozwalają uzyskać tytuł Junior Level Linux Professional (LPIC-1).
Użytkownik kursu otrzymuje:
 1. Dostęp do platformy elearningowej Cisco.
 2. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (po angielsku).
 3. Potwierdzenie ukończenia kursu.

Szczegółowy program kursu:

Część 1:
 1. Podstawy konsoli.
 2. System plików: gdzie i czego szukać.
 3. Ogólne zasady działania systemu.
 4. Praca w powłoce.
 5. Wyrażenia regularne.
 6. Vim.
 7. Proces uruchamiania systemu.
 8. Świadoma instalacja.
 9. Instalacja oprogramowania.
 10. Procesy.
 11. System operacyjny a sprzęt.
 12. Architektura systemu dla administratora.
 13. System plików okiem administratora.
 14. System plików.

Część 2:
 15. Automatyzacja pracy: skrypty powłoki.
 16. Użytkownicy.
 17. Wyszukiwanie plików.
 18. Podstawy SQL – zagadnienia dla przyszłego administratora.
 19. X-window.
 20. Dostosowywanie systemu.
 21. Szyfrowanie danych.
 22. Podstawowe usługi.
 23. Podstawy konfiguracji poczty.
 24. Podstawowa konfiguracja sieci.
 25. Sieci komputerowe – przegląd.
 26. TCP/IP i model ISO/OSI.
 27. Konfiguracja interfejsów sieciowych.
 28. DHCP.
 29. Praca zdalna.
 30. Bezpieczeństwo – podstawy.
 31. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów.

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy