Rekrutacja do Staszica.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły.

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy drugiej Technikum Informatycznego.

W dniu 25 października 2019 r. została zorganizowana w naszej szkole kolejna edycja akcji honorowego oddawania krwi pod kontrolą Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr  Konrada Vietha w Radomiu.

 

W dniu 21 października uczennice z klas technikum obsługi turystycznej wzięły udział w VII Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce zorganizowanej przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

ZSP w Iłży od wielu lat opiekuje się grobowcem znajdującym się przy ulicy Św. Franciszka nieopodal zamku.

 

10 października 2019 roku w auli WSH w Radomiu odbyła się szczególna uroczystość wręczania stypendiów naukowych Starosty Radomskiego dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.


 Tu jesteśmy