Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

29 maja 2019 r. odbyła się XIII edycja konkursu fizyczno-informatycznego organizowanego przez MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży.

W dniu 29.05.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży, zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego Pan Dyrektor omówił prezentację "Bezpieczna Szkoła"

W ramach XXXIII Ogólnopolskich Dni Leśmianowskich w dniu 26 maja 2019 roku w Domu Kultury w Iłży ogłoszony był X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Inspirowany Twórczością Bolesława Leśmiana.

23 maja 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyło się uroczyste podsumowanie X Konkursu „ Nasza mała ojczyzna – Pionki i powiat radomski” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Radomskiego i Burmistrza Miasta Pionki.


 Tu jesteśmy