Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach: www.zspilza.pl ; https://powiatradomski.e-nabor.pl/register lub w sekretariacie szkoły: ZSP im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska5, 27-100 Iłża, tel. 486163037

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu! To jest twoja przyszłość!

 

 Film promujący kierunek technik ekonomista.

  Film promujący kierunek technik handlowiec.

 

   Film promujący kierunek technik organizacji turystyki.

 

Klasy I TI, II TI, III TI oraz IV TI brały w tym tygodniu udział Ogólnopolskim Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Be.Net - bezpieczni w sieci. Turniej miał formę grywalizacji i odbywał się online. Nagrody to granty finansowe w kwocie 1500,00 PLN dla 3 szkół, które zdobędą najwięcej punktów z przeznaczeniem na działania, inicjatywy lub inne potrzeby placówki mające na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i / lub zakup oprogramowania/ oprzyrządowania w celu doposażenia szkoły w roku szkolnym 2023 / 2024 według potrzeb. Koorydnatorem tego przedsięwzięcia był nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk p. Kamil Krosta

 

 

 Tu jesteśmy