Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach: www.zspilza.pl ; https://powiatradomski.e-nabor.pl/register lub w sekretariacie szkoły: ZSP im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska5, 27-100 Iłża, tel. 486163037

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu! To jest twoja przyszłość!

 

 Film promujący kierunek technik ekonomista.

  Film promujący kierunek technik handlowiec.

 

   Film promujący kierunek technik organizacji turystyki.

Dnia 24 marca 2023 r. odbył się etap regionalny konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Do etapu regionalnego przystąpili laureaci eliminacji szkolnych. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy.

W  etapie regionalnym naszą szkołę reprezentowały uczennice: Weronika Stefankiewicz z klasy II TI i Julia Domagała z klasy II TEK. Uczennice zajęły wysokie miejsca -  Weronika 17, a Julia 27 na 120 uczestników. Gratulujemy dziewczętom sukcesu.

Zobacz zdjęcia 


 Tu jesteśmy