Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach: www.zspilza.pl ; https://powiatradomski.e-nabor.pl/register lub w sekretariacie szkoły: ZSP im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska5, 27-100 Iłża, tel. 486163037

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu! To jest twoja przyszłość!

 

 Film promujący kierunek technik ekonomista.

  Film promujący kierunek technik handlowiec.

 

   Film promujący kierunek technik organizacji turystyki.

Program ten skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej  i zawodowej. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a swoim patronatem objął go Prezydent RP – Andrzej Duda.

Efekty uczestnictwa szkoły w programie:

  • stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielem życia gospodarczego w regionie,
  • budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,
  • umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z praktykiem biznesu,
  • przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
  • pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania,
  • przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,
  • umożliwienie uczniom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
  • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
  • pomoc młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

 Realizacja tego projektu to szansa na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zobacz zdjęcia 


 Tu jesteśmy