XXV Ranking Liceów i Techników – Perspektywy 2023

12 stycznia 2023 r. ogłoszono wyniki  XXV Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. Z dumą informujemy, że Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Perspektywy 2023

W zestawieniu krajowym nasza szkoła znajduje się na 237 miejscu, wojewódzkim  na 36 pozycji,  w powiecie radomskim jesteśmy na drugim miejscu, natomiast na trzecim w regionie radomskim!

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur, egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

W zestawieniach Perspektyw zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Od tej chwili mamy prawo do posługiwania się znakiem jakości – TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2023”.

Gratulujemy sukcesu wszystkim!!!

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy