Eliminacje do Turnieju FIFA 2023

 

Klasa wojskowa – Oddział Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

WIEDZA – NAUKA – PASJA – PRZYGODA – PRACA

Rada Powiatu Starostwa Powiatowego w Radomiu  wyraziła zgodę na złożenie  wniosku  do Ministerstwa Obrony Narodowej na  utworzenie w Technikum w Zespole  Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży  klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego. W roku szkolnym 2023/2024 klasa mundurowa, po uzyskaniu stosownych rekomendacji, rozpocznie realizację edukacji wojskowej w ramach OPW. ZSP im. St. Staszica w Iłży będzie pierwszą szkołą w powiecie radomskim prowadzącą klasę mundurową. Młodzież pozna tajniki służby wojskowej,  realizując program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczeń w wyniku realizacji programu szkoleniowego  zdobędzie wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej. Zajęcia praktyczne w klasach mundurowych będą prowadzone w jednostce wojskowej, wyznaczonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wprowadzenie klasy OPW w Technikum w ZSP im. Stanisława Staszica w Iłży da uczniom wiele korzyści m.in.:

  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych;
  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych (9 pkt.) przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.
 
 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy