Odpowiedzialność prawna, cyberprzemoc i cyberbezpieczeństwo, narkotyki i dopalacze, a także hejt i mowa nienawiści to tematy, o których z uczniami ZSP w Iłży rozmawiali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Na zaproszenie grona pedagogicznego ZSP w Iłży placówkę odwiedzili radomscy policjanci. Spotkanie z uczniami było okazją do poruszenia wielu tematów, dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności młodych ludzi za swoje czyny. Niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne, nie mając świadomości, że zdarzenie to nosi znamiona przestępstwa. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynu karalnego. Policjanci omówili najczęściej spotykane czyny zabronione popełniane przez uczniów. Uczulali młodzież na konsekwencje używania narkotyków i dopalaczy. Omówili także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wyjaśnili, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, w których zagrożone jest życie i zdrowie człowieka oraz, gdzie szukać pomocy.

Zobacz zdjęcia 

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy