20 września 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży odbyły się spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych.

Dyrektor szkoły Leszek Giemza przywitał przybyłych rodziców oraz przedstawił nauczycieli pracujących w szkole. Rodzice zostali zapoznani z organizacją pracy w roku szkolnym 2022/2023. Pani Ewelina Podlak przedstawiła rodzicom program nauczania przedmiotu: przygotowane do życia w rodzinie, a pani pedagog Joanna Stachowicz omówiła program profilaktyczno-wychowawczy szkoły. Rodzice uczniów klas czwartych zostali poinformowani o strukturze i kryteriach oceniania egzaminu maturalnego, a następnie podjęli rozmowy na temat organizacji studniówki.

Zobacz zdjęcia 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy