Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży miało już tradycyjnie odświętną oprawę. W tym roku oprócz uczniów i nauczycieli w uroczystości wziął udział wicestarosta radomski pan Krzysztof Kozera.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. W inauguracyjnym przemówieniu pan dyrektor Leszek Giemza powitał wszystkich zebranych. Przedstawił nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczynają pracę w naszej szkole i podziękował za współpracę pani Alicji Wietrzyńskiej – Postule, która od 11 lat pełniła funkcję wicedyrektora. Przedstawił nową wicedyrektor – panią Katarzynę Koriat. Następnie zwrócił się do uczniów, życząc im, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągną sukcesy, z których będą dumni. Nauczycielom życzył radości z wykonywanej pracy i wielu powodów do satysfakcji.

Kolejnym punktem programu było przemówienie wicestarosty powiatu radomskiego pana Krzysztofa Kozery, który życzył uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego.

Pierwszoklasiści zgodnie z obowiązującym rytuałem złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.

W części artystycznej uczniowie nawiązali do wybuchu II wojny światowej i obecnej sytuacji na Ukrainie. Delegacja złożyła wieniec pod pomnikiem poległych w walce o wolność w czasie wojny. Następnie usłyszeliśmy wiersze i piosenki w wykonaniu młodzieży.

Po uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Zobacz zdjęcia 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy