27 maja 2022 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży zorganizowali DZIEŃ OTWARTY.

Przedsięwzięcie to miało na celu zaprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, przedstawienie  osiągnięć uczniów, bazy dydaktycznej, a przede wszystkim oferty edukacyjnej dla ósmoklasistów z Iłży i okolic  na rok szkolny 2022/2023.

Odwiedzający, zwiedzili szkołę ,obejrzeli dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i  obiekty sportowe oraz zapoznali się z ofertą kształcenia w  zawodach: technik  informatyk, technik organizacji turystyki oraz technik ekonomista i handlowiec. Mogli wziąć udział w turnieju Counter-Strike rozgrywanym w pracowni komputerowej oraz przyjrzeć się z bliska wydrukom fantastycznych przedmiotów na drukarce 3D. Niektórzy nawet dostali je na pamiątkę.

Ósmoklasiści ,zainteresowani nauką pozostałych zawodów: technik i mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk oraz technik spawalnictwa, udali się do Zębca, by zwiedzić warsztaty szkolne i obejrzeć nowoczesne pracownie do praktycznej  nauki zawodu.

Szeroką ofertę kształcenia przedstawili również starsi  koledzy z  Branżowej Szkoły 1 stopnia, proponując młodzieży szkół podstawowych naukę w klasie wielozawodowej.

Prezentacje zawodów zwracały szczególną uwagę na realizowane w szkole innowacje pedagogiczne, zwiększające szanse absolwentów na wymagającym rynku pracy. Duże  zainteresowanie wzbudziła  innowacja  „Podstawy pożarnictwa z elementami ratownictwa wodnego”. Było ciekawie, wesoło i pouczająco.

Zobacz zdjęcia

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy