W dniu 12 maja w naszej szkole  miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów ECDL PROFILE dla 15 uczniów klasy trzeciej technik informatyk po szkole podstawowej.

ECDL (European Computer Driving Licence) w tłumaczeniu oznacza „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, a  w Polsce  przyjęła się nazwa „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. Wszystkie osoby, które zdadzą egzamin zwiększają swoje szanse na znalezienie atrakcyjniejszego zatrudnienia nie tylko w kraju, ale za granicą. 

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też dział HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!!!

Opiekun grupy - Kamil Krosta

Zobacz zdjęcia

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy