Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach: www.zspilza.pl ; https://powiatradomski.e-nabor.pl/register lub w sekretariacie szkoły: ZSP im. St. Staszica w Iłży, ul. Błazińska5, 27-100 Iłża, tel. 486163037

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu! To jest twoja przyszłość!

 

 Film promujący kierunek technik ekonomista.

  Film promujący kierunek technik handlowiec.

 

   Film promujący kierunek technik organizacji turystyki.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uroczyście pożegnali, odchodzącego z funkcji dyrektora szkoły, Pana Dariusza Leśkiewicza.

Pan Dariusz Leśkiewicz od 25 lat pracował w ZSP w Iłży, najpierw jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, później pełnił funkcję wicedyrektora, a od 2011 roku był dyrektorem naszej szkoły. Niestety nadszedł dzień, w którym musieliśmy pożegnać Pana Dyrektora. Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy.” To słowa Wisławy Szymborskiej, jakże adekwatne do dzisiejszego wydarzenia. Jako pierwszy głos zabrał Pan Dariusz Leśkiewicz, który w swoim wystąpieniu przypomniał krótko historię swojej pracy w szkole. Następnie podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Uczniom zaś życzył wielu sukcesów w szkole i dorosłym życiu.

W imieniu społeczności uczniowskiej zabrała głos Julia Gut, która serdecznie podziękowała Panu Dyrektorowi za wyrozumiałość w stosunku do uczniów, otwartość na problemy młodego pokolenia i stworzenie takiej atmosfery w szkole, w której wszyscy czuli się jak w drugim domu. W imieniu grona pedagogicznego i pracowników szkoły słowa pożegnania wygłosiła Pani Renata Niewadzi-Gut. W swoim wystąpieniu podziękowała Panu Dyrektorowi za zaangażowanie w życie szkoły, cierpliwość i wyrozumiałość, a także wytrwałość i codzienny trud wkładany w pracę, który sprawiał, że nasza szkoła była coraz lepsza, nowocześniejsza i coraz piękniejsza. Pogratulowała także dotychczasowych sukcesów zawodowych i życzyła spełnienia marzeń oraz, aby nowy etap w życiu przynosił Panu Dyrektorowi wiele satysfakcji. Następnie głos zabrali Pani Alicja Wietrzyńska-Postuła, wicedyrektor szkoły i Pan Leszek Giemza, kierownik kształcenia praktycznego, którzy podziękowali za owocną współpracę i życzyli Panu Dyrektorowi sukcesów na nowym stanowisku pracy. Najbardziej wzruszający moment był na zakończenie, gdy uczniowie przez kilka minut bili brawa i skandowali „Dziękujemy”. W taki to sposób wyrazili swoją wdzięczność Panu Dyrektorowi.

Zobacz zdjęcia

 


 Tu jesteśmy