Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na stronie głównej naszej szkoły w zakładce Dla ucznia

Matura w Staszicu na 100% !!!

 

100% zdawalność matur ze wszystkich przedmiotów w naszej szkole!

Wszyscy nasi tegoroczni abiturienci zdali egzaminy maturalne.

Dyrekcja Szkoły serdecznie gratuluje wszystkim Uczniom zdania egzaminu maturalnego.  Jesteśmy z Was dumni i  życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

Gratulujemy także Rodzicom i Nauczycielom.

Rekrutacja do Staszica.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły (docx).

Pobierz podanie do naszej szkoły (pdf). 

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

W dniu 13 kwietnia 2022 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uroczyście pożegnali, odchodzącego z funkcji dyrektora szkoły, Pana Dariusza Leśkiewicza.

Pan Dariusz Leśkiewicz od 25 lat pracował w ZSP w Iłży, najpierw jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, później pełnił funkcję wicedyrektora, a od 2011 roku był dyrektorem naszej szkoły. Niestety nadszedł dzień, w którym musieliśmy pożegnać Pana Dyrektora. Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy.” To słowa Wisławy Szymborskiej, jakże adekwatne do dzisiejszego wydarzenia. Jako pierwszy głos zabrał Pan Dariusz Leśkiewicz, który w swoim wystąpieniu przypomniał krótko historię swojej pracy w szkole. Następnie podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Uczniom zaś życzył wielu sukcesów w szkole i dorosłym życiu.

W imieniu społeczności uczniowskiej zabrała głos Julia Gut, która serdecznie podziękowała Panu Dyrektorowi za wyrozumiałość w stosunku do uczniów, otwartość na problemy młodego pokolenia i stworzenie takiej atmosfery w szkole, w której wszyscy czuli się jak w drugim domu. W imieniu grona pedagogicznego i pracowników szkoły słowa pożegnania wygłosiła Pani Renata Niewadzi-Gut. W swoim wystąpieniu podziękowała Panu Dyrektorowi za zaangażowanie w życie szkoły, cierpliwość i wyrozumiałość, a także wytrwałość i codzienny trud wkładany w pracę, który sprawiał, że nasza szkoła była coraz lepsza, nowocześniejsza i coraz piękniejsza. Pogratulowała także dotychczasowych sukcesów zawodowych i życzyła spełnienia marzeń oraz, aby nowy etap w życiu przynosił Panu Dyrektorowi wiele satysfakcji. Następnie głos zabrali Pani Alicja Wietrzyńska-Postuła, wicedyrektor szkoły i Pan Leszek Giemza, kierownik kształcenia praktycznego, którzy podziękowali za owocną współpracę i życzyli Panu Dyrektorowi sukcesów na nowym stanowisku pracy. Najbardziej wzruszający moment był na zakończenie, gdy uczniowie przez kilka minut bili brawa i skandowali „Dziękujemy”. W taki to sposób wyrazili swoją wdzięczność Panu Dyrektorowi.

Zobacz zdjęcia

 

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy