W październiku w ramach innowacji pedagogicznej – „Rozwój istotnych umiejętności współczesnego technika informatyka w zakresie grafiki dwu- i trójwymiarowej” uczniowie otrzymali certyfikaty ze szkolenia „Grafika wektorowa w programie InkScape - wprowadzenie”.

Szkolenie miało na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia rysunków wektorowych z wykorzystaniem programu InkScape.

Szkolenie prowadził nauczyciel naszej szkoły – Kamil Krosta. Szkoleniem objętych zostało 28 uczniów w zawodzie technik informatyk (z klasy 3 i 4). Wyposażenie pracowni w ramach innowacji w niezbędny sprzęt komputerowy pozwoliło uczniom na praktyczne opanowanie nowych umiejętności, poznanie funkcjonowania programów do grafiki 2D i 3D i efektywnego posługiwania się nimi w celu tworzenia grafiki 2D (rastrowej i wektorowej) oraz 3D, które to umiejętności są pożądane przez pracodawców. Przez to nasi uczniowie staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy w stosunku do uczniów nauczanych w tradycyjny sposób.

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 


 Tu jesteśmy