23 września 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży odbyło się spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych.

Dyrektor szkoły Dariusz Leśkiewicz przywitał przybyłych Rodziców oraz przedstawił nauczycieli pracujących w szkole. Rodzice zostali zapoznani z ofertą edukacyjną i organizacją pracy w roku szkolnym 2021/2022. Na spotkanie przybyła Pani psycholog Agnieszka Olszewska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży. Przedstawiła prezentację na temat: Pandemia COVID-19-skutki izolacji i bezpieczeństwa w sieci-zdrowie psychiczne młodzieży podczas pandemii i zdalnego nauczania. Wystąpiła również Pani pedagog szkolny Joanna Stachowicz z prezentacją programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych programów realizowanych w szkole. Rodzice uczniów klas czwartych zostali poinformowani o strukturze i kryteriach oceniania egzaminu maturalnego ,a następnie podjęli rozmowy na temat organizacji studniówki.

 

Zobacz zdjęcia

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 


 Tu jesteśmy