Rekrutacja do Staszica. Wirtualne Dni Otwarte.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły.

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy drugiej Technikum Informatycznego.

W dniu 12 grudnia 2019 r. w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla 64 najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Delegatury Kuratorium w Radomiu.

Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica naszej szkoły Wiktoria Chamerska z klasy III technikum obsługi turystycznej. Dyplomy wręczał wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty- pan Krzysztof Wiśniewski i dyrektor Delegarury MKO w Radomiu- pan Wojciech Nalberski. Na uroczystości obecny był Starosta Powiatu Radomskiego - pan Waldemar Trelka oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - pan Krzysztof Szewczyk. Całość uświetnił występ wokalny Celiny Kalickiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu. Wiktorii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zobacz zdjęcia


 Tu jesteśmy