Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

 

W dniu wczorajszym nauczyciele i dyrektorzy szkół z kilkunastu powiatów województwa mazowieckiego spotkało się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu, gdzie z rąk ministrów Marka Suskiego oraz Marka Zagórskiego otrzymali nagrody w ramach Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie.

 Wśród laureatów konkursu, w którym nagrodą była multimedialna mobilna pracownia komputerowa, znalazł się również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.

W czwartek, 26 września odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom wielu szkół z województwa mazowieckiego certyfikatów, potwierdzających zdobycie nagrody w postaci mobilnej pracowni multimedialnej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Laureaci z powiatu radomskiego

Wśród laureatów konkursu znalazły się również szkoły średnie, prowadzone przez Powiat Radomski, znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży. Specjalne tablice z nazwą projektu oraz dokumenty potwierdzające wygraną pracowni multimedialnej w konkursie #OSEwyzwanie odebrali przedstawiciele dyrekcji placówek.

Szybki internet dla każdej szkoły

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji, którego operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, zakłada zapewnienie szybkiego i bezpiecznego internetu każdej szkole w Polsce, co zagwarantuje wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

- Zanim ruszył program OSE, jedynie 10 procent szkół w Polsce miało dostęp do internetu o parametrach, które umożliwiały wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Założeniem projektu jest doprowadzenie szerokopasmowego, bezpiecznego internetu do każdej polskiej placówki oświatowej. Dodatkowo zachęcaliśmy szkoły, aby wzięły udział w konkursie #OSEwyzwanie, w którym można było wygrać mobilną pracownię multimedialną, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych – mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Podziękowania dla nauczycieli

Minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, przytoczył znaną sentencję „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, podkreślając jednocześnie, że rząd od kilku lat stara się wyrównać dysproporcje w dostępie do nowoczesnych technologii w edukacji.

- Projekt OSE to jedno z takich działań, choć muszę przyznać, że bez państwa zaangażowania, państwa pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pasji do wiedzy niewiele można byłoby zdziałać. Serdecznie gratuluję wszystkim zdobywcom nowoczesnych pracowni, które składają się z mobilnej bazy oraz 16 nowoczesnych laptopów – mówił między innymi minister Marek Suski.

Pracownie multimedialne dla szkół

Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek, czyli propozycji rozwojowych Ministerstwa Cyfryzacji dla szkół. W sumie do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Multimedialne pracownie, przyznane w konkursie #OSEWyzwanie, będą teraz przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radomiu, http://www.radompowiat.pl/http://www.radompowiat.pl/./redir,1267?tresc=4709

 

Zobacz zdjęcia  


 Tu jesteśmy