Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

 

 

18 września 2019 r. w ZSP im. Stanisława Staszica w Iłży odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych.

Pan dyrektor Dariusz Leśkiewicz przywitał przybyłych rodziców oraz przedstawił nauczycieli, pracujących w szkole. Następnie rodzice zostali zapoznani z ofertą edukacyjną i organizacją pracy w roku szkolnym 2019/2020.  Wystąpiła również pani Joanna Stachowicz, pedagog szkolny, która zaprezentowała program profilaktyczny szkoły, wskazała, z jakimi trudnościami i problemami może zetknąć się młody człowiek w nowym środowisku i gdzie szukać pomocy w takich przypadkach.  

Na spotkaniu z rodzicami klas czwartych zostali oni poinformowani o strukturze i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Następnie poruszane były sprawy związane z organizacją studniówki.

Zobacz zdjęcia  


 Tu jesteśmy