Rekrutacja do Staszica. Wirtualne Dni Otwarte.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły.

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy drugiej Technikum Informatycznego.

2 września  2019 r. w  ZSP  w  Iłży  odbyło się  uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2019/2020.

O  godzinie  9.00  w  sali  gimnastycznej  zebrali się  nauczyciele  i  uczniowie. Na  początku  wprowadzony  został  sztandar  szkoły  i  odśpiewany  hymn  państwowy.  Następnie  pan dyrektor  Dariusz  Leśkiewicz  serdecznie  powitał  wszystkich  obecnych i  życzył  udanego  i  pełnego  sukcesów  roku  szkolnego. Uczniowie  klas  pierwszych  złożyli  uroczyste  ślubowanie  na  sztandar  szkoły. Młodzież  naszej  szkoły  pamiętała  także , że  1  wrzesień  to  80 rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej.  Jedna  z  uczennic  przeczytała  fragmenty  Pamiętnika  z  okresu wojny  i  okupacji. Następnie  uczniowie  udali się  do   klas  na  spotkanie  z  wychowawcami.

  Zobacz zdjęcia  


 Tu jesteśmy