VI Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych - przełożony

W związku z zagrożeniem koronawirusem uznaliśmy za zasadne przełożenie VI Turnieju Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych na inny termin. Nową datę turnieju podamy w późniejszym czasie.

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

W dniu 19 czerwca w ramach Lokalnej Akademii Cisco działajacej w naszej szkole od pięciu już lat, zakończyła się czwarta edycja kursu "NDG Linux Essentials". Kurs trwał od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r.

W czwartejedycji kursu najlepszymi studentami okazali się następujący uczniowie z kl. III TI: Paweł Kozera oraz Dominik Szewczyk. Uczniowie ci zaliczyli 16 laboratoriów, 18 egzaminów cząstkowych oraz zdali egzamin końcowy. Gratulujemy! Instruktorem Akademii Cisco jest Kamil Krosta.

Lokalna Akademia Cisco Networking Academy funkcjonuje w Naszej Szkole od roku szkolnego 2015/2016. W Akademii prowadzimy m.in. kursy IT Essentials oraz CCNA dla swoich uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Każdy zainteresowany programem uczeń Naszej Szkoły może bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO. Kurs jest prowadzony przy wykorzystaniu technologii multimedialnych, egzaminy zdawane są on-line na serwerze egzaminacyjnym w USA. Materiały do nauczania są dostępne w języku polskim oraz angielskim.


 Tu jesteśmy