Rekrutacja uzupełniająca

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, szkoła dysponuje wolnymi miejscami do niżej wymienionych szkół w zawodach:

Technikum 4 letnie

po Gimnazjum

Technikum 5 letnie

po Szkole Podstawowej

Branżowa Szkoła I stopnia

po Gimnazjum

Technik organizacji turystyki Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
Technik informatyk Technik elektryk Cukiernik, fryzjer, wędliniarz, piekarz, 
  Technik organizacji turystyki Sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz,
    Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

5 czerwca 2019 r. klasa I Technikum Handlowego pod opieką p. Elżbiety Cieleckiej uczestniczyła w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego

pt: „ Uruchom swoją wyobraźnię”, które poprowadziła pani Marta Rzadkowska – doradca zawodowy. Warsztaty odbyły się w Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu. Organizatorem spotkania były Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Radomiu.

Doradca EURES pan Janusz Wojcieszek – Łyś poprowadził wykład na temat : „ Zmiany na europejskim rynku pracy”.

Zobacz zdjęcia  


 Tu jesteśmy