Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

5 czerwca 2019 r. klasa I Technikum Handlowego pod opieką p. Elżbiety Cieleckiej uczestniczyła w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego

pt: „ Uruchom swoją wyobraźnię”, które poprowadziła pani Marta Rzadkowska – doradca zawodowy. Warsztaty odbyły się w Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu. Organizatorem spotkania były Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Radomiu.

Doradca EURES pan Janusz Wojcieszek – Łyś poprowadził wykład na temat : „ Zmiany na europejskim rynku pracy”.

Zobacz zdjęcia  


 Tu jesteśmy