Rekrutacja do Staszica. Wirtualne Dni Otwarte.

Zapoznaj się ze szczegółami rekrutacji do naszej szkoły. 

Pobierz podanie do naszej szkoły.

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zspilza.pl

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy drugiej Technikum Informatycznego.

W dniu 29.05.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży, zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego Pan Dyrektor omówił prezentację "Bezpieczna Szkoła"

, a Pani pedagog przedstawiła procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej placówki. Rodzice otrzymali wykaz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. W celu  wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami została utworzona tzw. ,,anonimowa skrzynka na sygnały”, która znajduje się na korytarzu przy wejściu do szkoły.Na zebraniach klasowych wychowawcy zapoznali rodziców z  zagrożeniami ocenami niedostatecznymi przewidywanymi na koniec roku szkolnego 2018/2019.

 


 Tu jesteśmy