Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

W piątek, 26 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży odbyło się pożegnanie klas czwartych technikum.

Po czterech latach nauki ukończyli szkołę absolwenci w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik informatyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik.

Dyrektor szkoły, pan Dariusz Leśkiewicz serdecznie powitał nauczycieli, uczniów i rodziców, przybyłych na uroczystość. Następnie podsumował cztery lata pobytu w szkole głównych bohaterów uroczystości, podkreślił też rangę licznych sukcesów, osiągniętych przez tegorocznych absolwentów. Wielu z nich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki  w nauce, osiągnięcia sportowe, działalność na rzecz szkoły oraz reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach. Pan dyrektor wręczył także listy gratulacyjne rodzicom, wyróżniających się uczniów. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów młodszych klas.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.

Zobacz zdjęcia


 Tu jesteśmy