Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

W środę 10 kwietnia maturzyści z Diecezji Radomskiej zgromadzili się w Częstochowie na Jasnej Górze,

by dziękować Bogu za lata nauki i prosić o pomoc w czasie egzaminów maturalnych i życiowych wyborach na najbliższy czas. W uroczystościach brali udział uczniowie z naszej szkoły – klasy IVTOT/TH , IVTI/TE oraz  IVTPS/TM wraz z opiekunami Magdaleną Jastalską, Edytą Jarecką, Mieczysławem Zaczkiem i Anetą Skrobisz – opiekunką ze strony rodziców.

Uczniowie wzięli udział :

- w konferencji, którą prowadził ks. Mariusz Wilk wraz z młodzieżą z Duszpasterstwa Akademickiego,

- Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Bpa Henryka Tomasika

- Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.

- nabożeństwie zawierzenia Matce Bożej w kaplicy cudownego Obrazu.


 Tu jesteśmy