Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

 

W trakcie trzeciej edycji Lokalnej Akademii Cisco, zakończył się kurs "NDG Linux Essentials". Kurs trwał od listopada 2018 r.  do marca 2019 r.

W trzeciej edycji kursu najlepszymi studentami okazali się następujący uczniowie z kl. II TI:  Izabela Bartos, Dawid Dula, Mikołaj Moskwa, Jakub Myszka, Piotr Polakowski, Adrian Pacek, Dawid Wielochowski. Uczniowie ci zaliczyli 16 laboratoriów, 18 egzaminów cząstkowych oraz zdali egzamin końcowy. Gratulujemy! Instruktorem Akademii Cisco jest Kamil Krosta.

Lokalna Akademia Cisco Networking Academy funkcjonuje w Naszej Szkole od roku szkolnego 2015/2016. W Akademii prowadzimy m.in. kursy IT Essentials oraz CCNA dla swoich uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Każdy zainteresowany programem uczeń Naszej Szkoły może bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniu i po zdaniu końcowego egzaminu otrzymać oficjalny certyfikat CISCO. Kurs jest prowadzony przy wykorzystaniu technologii multimedialnych, egzaminy zdawane są on-line na serwerze egzaminacyjnym w USA. Materiały do nauczania są dostępne w języku polskim oraz angielskim.


 Tu jesteśmy