Rekrutacja uzupełniająca

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, szkoła dysponuje wolnymi miejscami do niżej wymienionych szkół w zawodach:

Technikum 4 letnie

po Gimnazjum

Technikum 5 letnie

po Szkole Podstawowej

Branżowa Szkoła I stopnia

po Gimnazjum

Technik organizacji turystyki Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
Technik informatyk Technik elektryk Cukiernik, fryzjer, wędliniarz, piekarz, 
  Technik organizacji turystyki Sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz,
    Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

 

14 lutego w naszej szkole miało miejsce spotkanie członków i sympatyków Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej – uczniów ze wszystkich iłżeckich szkół oraz młodzieży  z CKU w Chwałowicach.

Termin zebrania był niezwykle wyjątkowy, przypadł w 77 rocznicę powstania Armii Krajowej oraz w przeddzień 11 rocznicy śmierci gen. Antoniego Hedy „Szarego”. W jego trakcie wysłuchaliśmy wykładu wygłoszonego przez pana Sławomira Kurka, nauczyciela Szkoły Podstawowej, człowieka który o historii lokalnej wie wszystko a na pewno prawie wszystko. Obejrzeliśmy również film „Mit o Szarym”. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie uczniom wszystkich szkół książek autorstwa Komendanta AK A. Hedy ps. „Szary” pt.: „Wspomnienia Szarego”. Pozycje te wręczył uczniom pan Jan Szmyd członek Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wydarzeń Historycznych na Ziemi Iłżeckiej, a ufundował Wojewoda Świętokrzyski.

Na zakończenie ustaliliśmy termin  oraz trasę III Marszy Pamięci Szlakiem Armii Krajowej im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”.

Zobacz zdjęcia


 Tu jesteśmy