Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

Matura próbna 2019 odbywa się przez 3 dni, podczas których uczniowie przystępują do sprawdzianów z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego i wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Tak jak w przypadku normalnej matury, przygotowano arkusze na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Co ważne, próbna matura z Operonem 2019 odbywa się jeszcze w 2018 roku. Poznajcie daty poszczególnych egzaminów:

20.11.2018 r.

  • 9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)
  • 14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

21.11.2018 r.

  • 9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)
  • 14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

22.11.2018 r.

  • 9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)
  • 14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

23.11.2018 r.

  • 9:00 - Egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Zobacz zdjęcia


 Tu jesteśmy