Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

8 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży odbyły się uroczystości związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.  100 zniczy na 100-lecie niepodległości to hasło, które przyświecało tym obchodom.  Związane było ono z zaproszeniem, skierowanym do mieszkańców Iłży, aby włączyli się do wspólnego świętowania i zapalili znicz  przed pomnikiem, poświęconym walczącym o wolną Polskę.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły pan Dariusz Leśkiewicz od powitania przybyłych gości: pani Beaty Bujakowskiej - Dyrektora Muzeum Regionalnego w Iłży, pana Leszka Margasa – Wicestarosty Radomskiego, pana Krzysztofa Kozerę i pana Marka Jarosza – Radnych Powiatu Radomskiego, pana Józefa Skrobisza – Przewodniczącego Rady Miejskiej Iłży, ks. kanonika Stanisława Stysia, pana Łukasza Babulę – przedstawiciela Iłżeckiego Towarzystwa Historyczno – Naukowego.

  Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu nawiązał do walk niepodległościowych i pokreślił, jak ważne jest wychowanie młodzieży w duchu  patriotyzmu. Następnie  pani Renata Niewadzi-Gut przedstawiła  krótki  rys historyczny, związany z ruchami wolnościowymi w okolicach Iłży.  W swoim wystąpieniu podkreśliła, że  przeszłość Iłży i jej mieszkańców z okresu walk  o niepodległość powinna wywoływać w nas uczucie dumy i szacunku wobec tych, którzy  wywalczyli nam wolność.

Głos zabrał również pan Leszek Margas, który podczas swojego wystąpienia mówił o tym, czym dla Polaków jest niepodległość.

Kolejnym punktem programu był montaż słowno – muzyczny i prezentacja multimedialna, przygotowana przez  uczniów  pod kierunkiem pani Doroty Kaliszczak i pani Renaty Niewadzi – Gut. Zaprezentowane sylwetki  wybitnych Polaków: Józefa Piłsudskiego,  Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu naszych uczniów wprowadziły wszystkich w podniosły nastrój.

 Następnie wszyscy zgromadzeni udali się przed budynek szkoły, gdzie odbyła się druga część uroczystości, w czasie której  odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą PAMIĘCI BOHATERÓW WALK O WOLNĄ POLSKĘ. Została ona  ufundowana przez społeczność  szkolną ZSP im. St. Staszica w Iłży z okazji stulecia niepodległości.   Przed pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i zapłonęły znicze. W obchody uroczystości włączyli się mieszkańcy Iłży.

 Zobacz zdjęcia


 Tu jesteśmy