Menu

Lokalna Akademia CISCO - ITE, CCNA

Zapraszamy do Akademii CISCO w ramach, której funkcjonują dwie ścieżki: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching. Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. Więcej informacji na stronie http://zspilza.pl/cisco/co-nowego-w-akademii-cisco

 

 

19 września 2018 r. w ZSP im. Stanisława Staszica w Iłży odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych.

Pan dyrektor Dariusz Leśkiewicz przywitał przybyłych rodziców oraz przedstawił nauczycieli, pracujących w szkole. Następnie rodzice zostali zapoznani z ofertą edukacyjną i organizacją pracy w roku szkolnym 2018/2019. Na spotkanie przybyli również funkcjonariusze policji z komisariatu w Iłży. Temat ich wystąpienia dotyczył narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży; jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki i jak mu pomóc. Poza tym wystąpiła również pani Joanna Stachowicz, pedagog szkolny, która zaprezentowała program profilaktyczny szkoły, wskazała, z jakimi trudnościami i problemami może zetknąć się młody człowiek w nowym środowisku i gdzie szukać pomocy w takich przypadkach.  Natomiast pani Elżbieta Cielecka w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest rola czytelnictwa w życiu młodego człowieka.

Na spotkaniu z rodzicami klas czwartych zostali oni poinformowani o strukturze i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Następnie poruszane były sprawy związane z organizacją studniówki.


Zobacz zdjęcia