Młodzi informatycy z ZSP w Iłży zapraszają do "Staszica"!

Film promujący kierunek Technik Informatyk w ZSP w Iłży nakręcony przez uczniów klasy pierwszej Technikum Informatycznego.

  

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI 2019/2020

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży

ul. Błazińska 5 , 27-100 Iłża

tel. +48 (48) 616-30-37
fax. +48 (48) 616-30-37
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspilza.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.

W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Pobierz plik podania w formacie .doc

  

 Pobierz plik podania w formacie .pdf

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technikum- 4 lata (po gimnazjum) lub 5 lat (po szkole podstawowej)
Technik:

- pojazdów samochodowych

- mechanik

- handlowiec

- informatyk

- organizacji turystyki

- ekonomista

- elektryk

 


Szkoła branżowa I stopnia:

szkoła branżowa I stopnia - 3 lata


TECHNIKUM

Technik informatyk          POLECAMY!!!

Kwalifikacje:

 • montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Zobacz ulotkę informacyjną

Podstawa programowa technik informatyk

 

Technik handlowiec
Kwalifikacje:

 • prowadzenie sprzedaży
 • prowadzenie działalności handlowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Dobra znajomość komputera i ekonomicznych programów komputerowych, dwa języki obce i język obcy zawodowy.

Zobacz ulotkę informacyjną

Podstawa programowa technik handlowiec

 

Technik mechanik
Kwalifikacje:

 • wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

6) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

7) wykonywania połączeń;

8) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Podstawa programowa technik mechanik

 

Technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje:

 • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Podstawa programowa technik pojazdów samochodowych

 

Technik organizacji turystyki
Kwalifikacje:

 • prowadzenie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;

2) organizowania imprez i usług turystycznych;

3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

Podstawa programowa technik obsługi turystycznej

 

Technik ekonomista  

Zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • prowadzenie rachunkowości

Zdobyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentom prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie w działach księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu

Podstawa programowa technik ekonomista

  

Technik elektryk

Zdobędziesz trzy kwalifikacje:

 • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Podstawa programowa technik elektryk

  


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 Zapewniamy zawód i (po szkole branżowej II stopnia) maturę. To znaczy uczysz się tego co Cię interesuje, zdobywasz przyszłą pracą, zdajesz maturę i idziesz na studia. Zainteresowany? Wybierz.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski
 • chemia
 • geografia
 • informatyka
 • biologia

 

OFERTA DLA UCZNIÓW

 • Możliwość uczestniczenia w pracach szkolnego radiowęzła
 • Szkolne Koło Sportowe - sekcje: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa i tenis
 • Koła zainteresowań przedmiotowe
 • Komputerowe projektowanie CAD
 • Diagnostyka samochodowa
 • Szkoła umożliwia zdobycie uprawnień spawalniczych wydawanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie spawania gazowego (311), elektrodą otuloną (111) oraz w osłonie CO2 (135).
 • Posiadamy certyfikaty do prowadzenia kursów.
 • Szkoła umożliwia zdobycie Certyfikatów CISCO: ITE, CCNA1, CCNA2 i wielu innych.
 • Bezpłatny kurs nauki prawa jazdy kat. B — na wybranych kierunkach

 

BAZA

W budynku szkolnym i warsztatach szkolnych znajdują, się dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe:

 • komputerowe
 • techniczna
 • diagnostyki samochodowej
 • technologiczna
 • elektryczna i elektroniczna
 • sieci komputerowych

Na terenie szkoły znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna do gier zespołowych, boisko do piłki ręcznej i tenisa.

Szkoła posiada szybki dostęp do Internetu (DSL) i pracownię komputerowego wspomagania projektowania CAD.

Mamy własne warsztaty szkolne oraz samochód marki Toyota do  nauki jazdy dla uczniów oraz plac manewrowy.

 

Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód i tytuł technika przyjdź do nas!

 

Zapewniamy:

 • Przyjazną, życzliwą atmosferę
 • Wszechstronną opiekę
 • Pomoc dydaktyczną i wychowawczą
 • Zdobycie zawodu uczniom o różnym stopniu zdolności
 • Szkoła uczy dwóch języków obcych i języka obcego zawodowego
 • Młodzież  może otrzymać stypendium Starosty

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną.

Uczymy i wychowujemy w ścisłej współpracy  z rodzicami uwzględniając ich oczekiwania i ambicje. Systematycznie rozwijamy naszą bazę.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

w roku szkolnym 2019/2020

 Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)             

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.,

Rada Pedagogiczna ZSP im. St. Staszica w Iłży informuje,

że w roku szkolnym 2019/20 przyjmuje uczniów do klas pierwszych.

W procesie rekrutacji do wszystkich oddziałów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum: języka polskiego, matematyki, informatyki i języka angielskiego (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, to z innego języka obcego nowożytnego, z którego ocena jest wyższa).

1.Tworzenie bazy kandydatów (składanie podań o przyjęcie do szkoły),

 

od 13 maja 2019 r od godz. 800 do 20 maja 2019 r do godz.15.00

 

2. Możliwość dokonania  zmiany wyboru szkoły. Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

 

od 17 czerwca 2019 r od godz. 10.00 do 19 czerwca 2019 r do godz. 16.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę.

 

od 21 czerwca 2019  r od godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r do godz. 16.00

4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe  

 

do 15 lipca 2019 r    

5. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 

16 lipca 2019 r godz. 12.00

6. Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe 

 

od 16 lipca 2019 r od godz. 1200 do 18 lipca 2019 r do godz. 1600

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. 

 

od 16 lipca 2019 r od godz. 1200 do 24 lipca 2019 r do godz. 1000  

8. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

25 lipca 2019 r godz. 1200 

Postępowanie uzupełniające. 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające) w  n/w terminach:

 

9. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  (wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe). 

 

od 26 lipca 2019 r od godz. 800 do 30 lipca 2019 r do godz. 1200

10. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

 

do 16 sierpnia 2019 r  

11. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 

19 sierpnia 2019 r godz. 12.00

12. Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe.

 

od 19 sierpnia 2019 r od godz. 1200 do 27 sierpnia 2019 r do godz. 16 00

13. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

28 sierpnia 2019 r godz. 12.00

 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży

ul. Błazińska 5.

tel/fax.48 616 3037

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspilza.pl


 Tu jesteśmy